😮😮دوستم نوشت با تعجب بهش نگاه کردم و گفت:« تو مگه کسی رو دوست داشتی میگه اره میگم کی میگه:« اسمش مرتضی هستش گفتم مرتضی رو که.....این دوست داره گفتش :« مرتضی خیلی مدیری 😄😄 ...

😮😮دوستم نوشت با تعجب بهش نگاه کردم و گفت:« تو مگه کسی رو دوست داشتی میگه اره میگم کی میگه:« اسمش مرتضی هستش گفتم مرتضی رو که.....این دوست داره گفتش :« مرتضی خیلی مدیری 😄😄 مدیر رو برعکس کنید

۱ هفته پیش
473
🙏🙏

🙏🙏

۱ هفته پیش
68
درسته

درسته

۱ هفته پیش
2K
نهار امروز ما برنج و شکم پری همراه با ماهی و ماست

نهار امروز ما برنج و شکم پری همراه با ماهی و ماست

۱ هفته پیش
9K
تنها کسی که تو تنهایی میتونه کنارم باشه : خواهرمه❤❤

تنها کسی که تو تنهایی میتونه کنارم باشه : خواهرمه❤❤

۱ هفته پیش
2K
خودمو خواهرمو عشقه

خودمو خواهرمو عشقه

۱ هفته پیش
1K
زیبایی

زیبایی

۱ هفته پیش
1K
3تا عشق

3تا عشق

۱ هفته پیش
1K
در هواپیما در راه شمال مقصد : مازندران شهرستان جویبار روستای میستان ساعت رفت:1:24 ساعت پرواز:4:20 ساعت رسید:5:30 صندلی:10DCE هواپیمای آسمان باترس و لرز 😄😄

در هواپیما در راه شمال مقصد : مازندران شهرستان جویبار روستای میستان ساعت رفت:1:24 ساعت پرواز:4:20 ساعت رسید:5:30 صندلی:10DCE هواپیمای آسمان باترس و لرز 😄😄

۲ هفته پیش
2K
بفرماید

بفرماید

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
16K
۲ هفته پیش
12K
۲ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
8K
روز مرد ما😉 😉

روز مرد ما😉 😉

۲ هفته پیش
7K
👌 👌

👌 👌

۳ هفته پیش
5K
هر چقدر که می گذره دلم بیشتر عاشق شما میشه

هر چقدر که می گذره دلم بیشتر عاشق شما میشه

۳ هفته پیش
3K