واقعا😐

واقعا😐

۱ روز پیش
940
پــــرچم بختـــیاریا بالاس✌

پــــرچم بختـــیاریا بالاس✌

۵ روز پیش
2K
بختیاری✌

بختیاری✌

۵ روز پیش
2K
آمین🙏😭

آمین🙏😭

۱ هفته پیش
2K
چ درد بدیه خداے من😐😕

چ درد بدیه خداے من😐😕

۱ هفته پیش
2K
تنــــها افتخارم اینه ک بختیـــــــاریم😍

تنــــها افتخارم اینه ک بختیـــــــاریم😍

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
حلال کنید🙏

حلال کنید🙏

۱ هفته پیش
2K
😂

😂

۱ هفته پیش
2K
روزم مبارک همتون😂

روزم مبارک همتون😂

۱ هفته پیش
3K
واقعا👌

واقعا👌

۱ هفته پیش
2K
✌تـــــــــــــــمام

✌تـــــــــــــــمام

۲ هفته پیش
2K
✌تـــــــــمام

✌تـــــــــمام

۲ هفته پیش
2K
خدایــــــــــــــا حقمـــو میخوام😭

خدایــــــــــــــا حقمـــو میخوام😭

۲ هفته پیش
3K
خدایـــــــا به خودت قسم بدجور خستــــــــم😭

خدایـــــــا به خودت قسم بدجور خستــــــــم😭

۲ هفته پیش
3K
عـــــــــــــــاشقتم😍

عـــــــــــــــاشقتم😍

۳ هفته پیش
2K
😂😂😂

😂😂😂

۳ هفته پیش
2K
فدات بشم عشق من😍

فدات بشم عشق من😍

۳ هفته پیش
2K
😂

😂

۳ هفته پیش
3K
دخـــــتر باس لــــر باشه😍 مــــن به لـــر بودنم افتخار میکنم😍

دخـــــتر باس لــــر باشه😍 مــــن به لـــر بودنم افتخار میکنم😍

۳ هفته پیش
3K