👍

👍

۱۰ دقیقه پیش
275
👍

👍

۱۰ دقیقه پیش
298
👍

👍

۱۱ دقیقه پیش
294
👍

👍

۱۱ دقیقه پیش
297
😔

😔

۱۱ دقیقه پیش
292
🙃

🙃

۱۲ دقیقه پیش
298
🙃

🙃

۱۲ دقیقه پیش
296
نفس‌های پاییز به شماره افتاده و یلدای سپید پوش در راه است از ته قلبمون دعا کنیم که شادی‌ها و خنده هامون به بلندای شب یلدا باشد🙏🏻🌹

نفس‌های پاییز به شماره افتاده و یلدای سپید پوش در راه است از ته قلبمون دعا کنیم که شادی‌ها و خنده هامون به بلندای شب یلدا باشد🙏🏻🌹

۶ ساعت پیش
4K
💖

💖

۶ ساعت پیش
3K
💖

💖

۶ ساعت پیش
2K
💖

💖

۶ ساعت پیش
2K
💖

💖

۶ ساعت پیش
2K
💖

💖

۶ ساعت پیش
2K
❣من آمده ام 🍷تابه ابد مال تو باشم ❣پرواز کنی 🍷پر بزنم، بال تو باشم ❣چون سایه که 🍷در هر قدمش بوده کنارت ❣بگذار که 🍷هر لحظه به دنبال تو باشم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

❣من آمده ام 🍷تابه ابد مال تو باشم ❣پرواز کنی 🍷پر بزنم، بال تو باشم ❣چون سایه که 🍷در هر قدمش بوده کنارت ❣بگذار که 🍷هر لحظه به دنبال تو باشم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۶ ساعت پیش
3K
ســــــکوت عشــــــ♥️ــــــق ‌💕تو عشق منی جان به فدای هرنگاهت من مست وخراباتی آن چشم سیاهت 💕هر دم به نظر روی تو آید توببینم عمریست که من منتظرم چشم براهت 💕هر چند که تو با دل ...

ســــــکوت عشــــــ♥️ــــــق ‌💕تو عشق منی جان به فدای هرنگاهت من مست وخراباتی آن چشم سیاهت 💕هر دم به نظر روی تو آید توببینم عمریست که من منتظرم چشم براهت 💕هر چند که تو با دل ما راه نیایی با این همه تفصیل خدا پشت و پناهت 💕بردل که بجزمهرتو و ...

۶ ساعت پیش
15K
عشق یعنی مَنڪہ درمانم تویی عشق یعنی راحتِ جــانم تویی عشق یعنی شادِ شادم در بَرت عشق یعنی ڪرده قلبم باورت عشق یعنی تو شدی آرامِ جان عشق یعنی تا ابد با مڹ بماڹ

عشق یعنی مَنڪہ درمانم تویی عشق یعنی راحتِ جــانم تویی عشق یعنی شادِ شادم در بَرت عشق یعنی ڪرده قلبم باورت عشق یعنی تو شدی آرامِ جان عشق یعنی تا ابد با مڹ بماڹ

۶ ساعت پیش
4K
گفتم که عاشق‌گشته ام گفتی که شورش مال تو گفتــم شـدی ایمان من دیگر چه خواهـی جان من گـفتا نصـیب عشـق تـو گفتم که مستم کرده ای گفتی جهانـت سـهم من گفتم که جانـم سـهم ...

گفتم که عاشق‌گشته ام گفتی که شورش مال تو گفتــم شـدی ایمان من دیگر چه خواهـی جان من گـفتا نصـیب عشـق تـو گفتم که مستم کرده ای گفتی جهانـت سـهم من گفتم که جانـم سـهم تو

۶ ساعت پیش
4K
ڪاش میشد؛ از علاقہ‌هم عکس گرفت تا ببینی وقتی🍃 بہ تو فڪ میکنمـ... چقد خوب میوفتم ‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ڪاش میشد؛ از علاقہ‌هم عکس گرفت تا ببینی وقتی🍃 بہ تو فڪ میکنمـ... چقد خوب میوفتم ‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۶ ساعت پیش
3K
در این سرای بیکسی کسی دم از وفا نزد بر این غریب بینوا کسی دم از صفا نزد پرنده ای پر از غمم شکسته بال آرزو به بالهای زخمی ام کسی دم از دوا نزد ...

در این سرای بیکسی کسی دم از وفا نزد بر این غریب بینوا کسی دم از صفا نزد پرنده ای پر از غمم شکسته بال آرزو به بالهای زخمی ام کسی دم از دوا نزد نه آشناست دربرم نه آن غریبه ی غریب به خلوت شبانه ام کسی دم از ...

۶ ساعت پیش
13K
خبر این است که یلدا خانم آخرین دختر آذر بانو نوه دختری حضرت پاییز قشنگ دل سپرده به یکی از پسران ننه سرمای بزرگ کرده پیراهنی از برف به تن می رود خانه ی بخت ...

خبر این است که یلدا خانم آخرین دختر آذر بانو نوه دختری حضرت پاییز قشنگ دل سپرده به یکی از پسران ننه سرمای بزرگ کرده پیراهنی از برف به تن می رود خانه ی بخت الهی بختش قشنگ❤️

۶ ساعت پیش
5K