امروز داشتم عکسای خیلی وقت پیش گوشیمو نگاه میکردم هــع..... مســــخـره تـــرینشاین عکس بود . چون الان ...نه تو هستی نه دوستام و نه هیچ کس دیگه و اینگونه بود که انسان ها خود واقعیشون ...

امروز داشتم عکسای خیلی وقت پیش گوشیمو نگاه میکردم هــع..... مســــخـره تـــرینشاین عکس بود . چون الان ...نه تو هستی نه دوستام و نه هیچ کس دیگه و اینگونه بود که انسان ها خود واقعیشون رو نشون میدن .. تا منافعشون هست خودشون هستن منافعشون ک رفت خودشونم میرن .

۸ آذر 1397
9K
مشتی خاک برای محو شدن

مشتی خاک برای محو شدن

۲۶ آبان 1397
12K
۲۶ آبان 1397
12K
دیگه خوب نمیشی

دیگه خوب نمیشی

۲۶ آبان 1397
12K
۲۲ آبان 1396
18K
۲۲ آبان 1396
15K
۵ شهریور 1396
6K
۵ شهریور 1396
6K
بهترین لحظه دنیا ..

بهترین لحظه دنیا ..

۳ شهریور 1396
8K
روز عشق مبارک

روز عشق مبارک

۱ شهریور 1396
7K
ب مناسبت روز عشق بچه شیعه هااا

ب مناسبت روز عشق بچه شیعه هااا

۱ شهریور 1396
7K
۱ شهریور 1396
9K
روز عشق بچه شیعه ها ب همهههه جهان مباارک

روز عشق بچه شیعه ها ب همهههه جهان مباارک

۱ شهریور 1396
11K
روز عشق ب همه مباارک

روز عشق ب همه مباارک

۱ شهریور 1396
9K
دختر باس شکمو باشه هرچیم بخوره چاق نشه

دختر باس شکمو باشه هرچیم بخوره چاق نشه

۳۱ مرداد 1396
7K
۲۷ مرداد 1396
7K
۲۷ مرداد 1396
8K
۲۷ مرداد 1396
7K
۲۲ مرداد 1396
10K
۲۲ مرداد 1396
9K