یخی

yakhii

اینجا زمین سنگیست و هوای رابطه ها زیر صفر...

😕😕

😕😕

۱ روز پیش
4K
رقابت تنگاتنگ پراید و مشروبات دست ساز برای انقراض ایرانیا !!☝️ ۷۶۸ مسموم، ۶۹ کشته و تعدادی نابینا ، تنها در ۱ ماه !😐

رقابت تنگاتنگ پراید و مشروبات دست ساز برای انقراض ایرانیا !!☝️ ۷۶۸ مسموم، ۶۹ کشته و تعدادی نابینا ، تنها در ۱ ماه !😐

۱ روز پیش
6K
😏😏

😏😏

۳ روز پیش
3K
چه تلخ است علاقه ای که عادت شود عادتی که باور شود باوری که خاطره شود و خاطره ای که درد شود...

چه تلخ است علاقه ای که عادت شود عادتی که باور شود باوری که خاطره شود و خاطره ای که درد شود...

۵ روز پیش
4K
یه روز خوب😌😋😜 ولی نمیدونم کجا🤐 منی دییلر💃 سنی دییلر👈 ای فیلمبردار سنی دییلر👉 😁😁😁

یه روز خوب😌😋😜 ولی نمیدونم کجا🤐 منی دییلر💃 سنی دییلر👈 ای فیلمبردار سنی دییلر👉 😁😁😁

۱ هفته پیش
4K
این یک کشتی کروز با نام

این یک کشتی کروز با نام "جهان" است کشتی که ساکنین آن به طور دائمی در آن زندگی میکنند، و همواره در حال سفر به دور دنیا هستند ! ما هیچ ما حسرت 😕😕😕

۱ هفته پیش
5K
😌😌😄

😌😌😄

۱ هفته پیش
9K
😐 😐 فقط قیافه تخم مرغه

😐 😐 فقط قیافه تخم مرغه

۲ هفته پیش
8K
شلوار کردی بچگونه 😍

شلوار کردی بچگونه 😍

۲ هفته پیش
5K
از قشنگیای پاییز میشه به این موضوع اشاره کرد 😁😂

از قشنگیای پاییز میشه به این موضوع اشاره کرد 😁😂

۲ هفته پیش
9K
۲ هفته پیش
5K
خودم۲

خودم۲

۲ هفته پیش
4K
دیگر کشورها نمی‌خرند تا ارزان شود اما ما می‌خریم تا کمیاب و گران شود !! به راستی ایراد از اقتصاد به تنهایی است یا فرهنگمان هم ایراد دارد ؟ #یک_دقیقه_مطالعه

دیگر کشورها نمی‌خرند تا ارزان شود اما ما می‌خریم تا کمیاب و گران شود !! به راستی ایراد از اقتصاد به تنهایی است یا فرهنگمان هم ایراد دارد ؟ #یک_دقیقه_مطالعه

۲ هفته پیش
6K
مـــا هَمــــدَممـــونْ دیــــۅارعْ اُتــــاقِــــمونعْ

مـــا هَمــــدَممـــونْ دیــــۅارعْ اُتــــاقِــــمونعْ

۲ هفته پیش
6K
روشنی زیاد هم جالب نیست، آدم همه چیزو می بینه و همه اونو می بینن. توی تاریکی آدم می تونه خیال کنه، چیزی ، جایی، کسی منتظرشه ...

روشنی زیاد هم جالب نیست، آدم همه چیزو می بینه و همه اونو می بینن. توی تاریکی آدم می تونه خیال کنه، چیزی ، جایی، کسی منتظرشه ...

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
4K
در بلغارستان هرسال 4بار دختران دم بخت در مکانی به نام عروس‌ بازار جمع می‌شوند و پسران با خانواده هایشان برای پیدا کردن عروسی مناسب به آنجا مراجعه می‌کنند ! 😐😐

در بلغارستان هرسال 4بار دختران دم بخت در مکانی به نام عروس‌ بازار جمع می‌شوند و پسران با خانواده هایشان برای پیدا کردن عروسی مناسب به آنجا مراجعه می‌کنند ! 😐😐

۲ هفته پیش
9K
شکموها بفرماین😁😋

شکموها بفرماین😁😋

۲ هفته پیش
9K
😁😁😉

😁😁😉

۲ هفته پیش
5K
😕

😕

۳ هفته پیش
6K