☆دخی خو تیپ☆

yalda85

( گفتم
خدایا.......
دلم را شگستند
گفت:
هیس......
انها هم برای خوشبختیشان
روبه اسمانم
میکنند
قرار ماباشد همان روز )

۱۱ شهریور 1398
2K
۱۱ شهریور 1398
2K
۱۱ شهریور 1398
2K
۱۱ شهریور 1398
2K
خدا حافظظظ

خدا حافظظظ

۱۱ شهریور 1398
3K
نام اثر:یعنی ازکجانذری گرفته؟؟

نام اثر:یعنی ازکجانذری گرفته؟؟

۱۱ شهریور 1398
3K
لب دریا با فالوده

لب دریا با فالوده

۷ شهریور 1398
3K
۶ شهریور 1398
2K
۶ شهریور 1398
2K
لب دیا گیسوم

لب دیا گیسوم

۶ شهریور 1398
2K
من همین الان یهوی لب ابشار

من همین الان یهوی لب ابشار

۵ شهریور 1398
4K
خر چنگ

خر چنگ

۵ شهریور 1398
3K
هوهو هو هو

هوهو هو هو

۵ شهریور 1398
3K
ادامه پست بعد

ادامه پست بعد

۲ شهریور 1398
3K
فریده سوگل و جمره

فریده سوگل و جمره

۲ شهریور 1398
4K
غنچه های زخمی

غنچه های زخمی

۲ شهریور 1398
4K
۲ شهریور 1398
3K
۲ شهریور 1398
2K
۲ شهریور 1398
2K