تَڪ‌تَڪ‌عَشڪام‌یہ‌روز‌••͜[💔⃟🤸🏿‍♂⃟🎣] عَثید‌میشہ‌رقَلبِط!••͜[🤺⃟🗑⃟📡] #شاخ #لایک #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #پروفایل #خوشگل #دلار #لش #دیونه_بازی { @paritn }

تَڪ‌تَڪ‌عَشڪام‌یہ‌روز‌••͜[💔⃟🤸🏿‍♂⃟🎣] عَثید‌میشہ‌رقَلبِط!••͜[🤺⃟🗑⃟📡] #شاخ #لایک #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #پروفایل #خوشگل #دلار #لش #دیونه_بازی { @paritn }

این‌نَفَث‌هآی‌عَمیقی‌کِ‌میکِشیم‌هَمونـ͜͡📗!

این‌نَفَث‌هآی‌عَمیقی‌کِ‌میکِشیم‌هَمونـ͜͡📗!" حرفاییِه‌کِ‌نِمیزَنیمـ͜͡🍵!" #شاخ #لایک #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #پروفایل #خوشگل #دلار #لش #دیونه_بازی { @paritn }

آدمو با رفتارشون پرت می کنن، بعد میگن چرا از ما فاصله گرفتی:): #شاخ #لایک #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #پروفایل #خوشگل #دلار #لش #دیونه_بازی [ @paritn ]

آدمو با رفتارشون پرت می کنن، بعد میگن چرا از ما فاصله گرفتی:): #شاخ #لایک #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #پروفایل #خوشگل #دلار #لش #دیونه_بازی [ @paritn ]

دَردِش‌ازکاراشون‌نیسـ:)!...⃤⃟🌻 عز‌عیـ‌کحـ‌‌میبینی‌حَرفاشون‌مِص‌خودشون‌نیص:)!❮⃟🖤⃟🥀❯ #شاخ #لایک #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #پروفایل #خوشگل #دلار #لش #دیونه_بازی [ @paritn ]

دَردِش‌ازکاراشون‌نیسـ:)!...⃤⃟🌻 عز‌عیـ‌کحـ‌‌میبینی‌حَرفاشون‌مِص‌خودشون‌نیص:)!❮⃟🖤⃟🥀❯ #شاخ #لایک #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #پروفایل #خوشگل #دلار #لش #دیونه_بازی [ @paritn ]

• #در‌حالــ‌‌عبـور‌از‌گلـه‌مـغزهـای‌مریضـ‌و‌عفونتـ‌کردهــ• #شاخ #لایک #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #پروفایل #خوشگل #دلار #لش #دیونه_بازی [ @paritn ]

• #در‌حالــ‌‌عبـور‌از‌گلـه‌مـغزهـای‌مریضـ‌و‌عفونتـ‌کردهــ• #شاخ #لایک #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #پروفایل #خوشگل #دلار #لش #دیونه_بازی [ @paritn ]

شایَد‌مَن‌حالَم‌خُب‌نَباشِعِ‌نَتونَم‌بِخَندَم. . .!

شایَد‌مَن‌حالَم‌خُب‌نَباشِعِ‌نَتونَم‌بِخَندَم. . .!" وَلی‌یادَم‌میمونِعِ‌کی‌تو‌حال‌خَرابَم‌‌میخاس ‌مَنو‌بِخَندونِع‌••͡ ❬💔⃟😸❭" #شاخ #لایک #عکس_پروفایل #دخترونه #پسرونه #پروفایل #خوشگل #دلار #لش #دیونه_بازی { @paritn }

[ ‏- همہ چـے تاریخ انقضاء داره:) + حتے آدما؟ - حتے آدما :) ]♡

[ ‏- همہ چـے تاریخ انقضاء داره:) + حتے آدما؟ - حتے آدما :) ]♡

_👊 🏿 _گاهے باید جایے خلوت پیدا کرد همراه با یک موزیک آرام مدتے از آدم ها و هیاهویشان دور شد و روح را از آرامش ....سیراب کرد

_👊 🏿 _گاهے باید جایے خلوت پیدا کرد همراه با یک موزیک آرام مدتے از آدم ها و هیاهویشان دور شد و روح را از آرامش ....سیراب کرد

{ چیـزاے قشــنگـ

{ چیـزاے قشــنگـ "هیچـوقـت" دنبــال خـودنمــایــے نیستــنـ💫 😇 }

همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به یک نفر که احساسشان را بفهمد و پا به پایشان دیوانگی کند معنی اخم هایشان را بداند و با غر زدن های گاه و ...

همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به یک نفر که احساسشان را بفهمد و پا به پایشان دیوانگی کند معنی اخم هایشان را بداند و با غر زدن های گاه و بی گاهشان کنار بیاید ، آنها یک نفر را میخواهند که عشق را بلد باشد ...

و من ... باقی ماندهِ نسلِ دخترانی هستم از جنس رنگین کمان. نسل ِدخترانی که کودکانه زندگی میکنند. من ترجیح داده ام ... سادگی را ، به زرق و برق! قدم زدن با کتانی های ...

و من ... باقی ماندهِ نسلِ دخترانی هستم از جنس رنگین کمان. نسل ِدخترانی که کودکانه زندگی میکنند. من ترجیح داده ام ... سادگی را ، به زرق و برق! قدم زدن با کتانی های زرد رنگ را ، به کفش های مشکی پاشنه بلند. شاد بودن با گلدان ِ ...

زیبــایۍ فقــط جݪب توجــہ میڪنـــہ ...این شخصیتــہ که قلـــبو تسخــیر میڪنــہ...👑 😎 😈 ❤

زیبــایۍ فقــط جݪب توجــہ میڪنـــہ ...این شخصیتــہ که قلـــبو تسخــیر میڪنــہ...👑 😎 😈 ❤

+ میخوام یه چیزی بهت بگم؟؟ - جانم بگو؟؟ + همه چیز منی خب؟؟ - خب؟؟ + همه چیزمو هیچ وقت ازم نگیر:)

+ میخوام یه چیزی بهت بگم؟؟ - جانم بگو؟؟ + همه چیز منی خب؟؟ - خب؟؟ + همه چیزمو هیچ وقت ازم نگیر:)

👑 آدَمـ خـوبِـہ زِنـدِگـیِـہ خـودِتــ بـاشــ👑

👑 آدَمـ خـوبِـہ زِنـدِگـیِـہ خـودِتــ بـاشــ👑

همـیشـہ یـہ دلیـلـے بـراے لبـخنـد زدن وجـود داره پیـداش ڪن✌ 😊

همـیشـہ یـہ دلیـلـے بـراے لبـخنـد زدن وجـود داره پیـداش ڪن✌ 😊