خوشا دورانی که دلا خوش بود. حسابا کامپیوتری نبود، ولی بازارا رونق داشت. تلفنا سیمی بودن، ولی آدما آزاد...

خوشا دورانی که دلا خوش بود. حسابا کامپیوتری نبود، ولی بازارا رونق داشت. تلفنا سیمی بودن، ولی آدما آزاد...

۸ مهر 1398
87
یااادش بخیرررر یادتونه؟

یااادش بخیرررر یادتونه؟

۸ مهر 1398
98
خونه بازی های بچگی مون

خونه بازی های بچگی مون

۸ مهر 1398
71
حس خووووب گذشته ها

حس خووووب گذشته ها

۸ مهر 1398
63
هنگام اذان مغربه التماس دعا دارم صلوات محمدی ختم کنین

هنگام اذان مغربه التماس دعا دارم صلوات محمدی ختم کنین

۷ مهر 1398
55
دشمنی...

دشمنی...

۶ مهر 1398
48
کم مباد از خانه ی دل پای تو...

کم مباد از خانه ی دل پای تو...

۶ مهر 1398
73
قاصدک را فوت کردم...

قاصدک را فوت کردم...

۶ مهر 1398
51
۶ مهر 1398
49
یا اباصالح المهدی ادرکنی

یا اباصالح المهدی ادرکنی

۶ مهر 1398
94
عاشقانه

عاشقانه

۶ مهر 1398
46
#پروفایل

#پروفایل

۶ مهر 1398
46
حس خووووب

حس خووووب

۶ مهر 1398
59
و خدا خواست تو ریحان باشی

و خدا خواست تو ریحان باشی

۶ مهر 1398
81
#باران #چتر

#باران #چتر

۶ مهر 1398
94
#آسمان #ماه

#آسمان #ماه

۶ مهر 1398
51
جدا مشو...

جدا مشو...

۶ مهر 1398
51
آرزوی تو...

آرزوی تو...

۶ مهر 1398
49
📝 هر وقت خواستید اسم شهدا رو از روی #کوچه_شهید پاک کنید ببینید مادرش مُرده باشه... مامانا هنوز نگران بچه هاشونن...

📝 هر وقت خواستید اسم شهدا رو از روی #کوچه_شهید پاک کنید ببینید مادرش مُرده باشه... مامانا هنوز نگران بچه هاشونن...

۶ مهر 1398
99
ما کوچیکا...

ما کوچیکا...

۶ مهر 1398
53