شیـرینی گردویی خودم پز یاسی😋😍

شیـرینی گردویی خودم پز یاسی😋😍

۱۲ ساعت پیش
3K
شیــرینی های خودم پز یاسی😍😍

شیــرینی های خودم پز یاسی😍😍

۱۲ ساعت پیش
3K
تقــدیمتــون 😍😍

تقــدیمتــون 😍😍

۱۲ ساعت پیش
4K
باغچـــه مــن😍😍 تقــدیمتــون😊😍

باغچـــه مــن😍😍 تقــدیمتــون😊😍

۱۲ ساعت پیش
3K
تقـــدیمتـــــون😍😍

تقـــدیمتـــــون😍😍

۱۲ ساعت پیش
3K
عـــکاسی خــودم😍😍

عـــکاسی خــودم😍😍

۱۲ ساعت پیش
3K
عـــکاسـے خــودم😍😍

عـــکاسـے خــودم😍😍

۱۲ ساعت پیش
2K
عکــاسی خــودم😍😍

عکــاسی خــودم😍😍

۱۲ ساعت پیش
2K
و چه لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای تنفس و چه اندازه عجیب است، روز ابتدای بودن و چه اندازه شیرین است امروز روز میلاد روز تو روزی ...

و چه لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای تنفس و چه اندازه عجیب است، روز ابتدای بودن و چه اندازه شیرین است امروز روز میلاد روز تو روزی که تو آغاز شدی ‏تــولـــدت مبـــارڪ مهـــربون🎈🎊🎉🎋🎁 @amiralighorbani

۱۷ ساعت پیش
7K
تــولدت مبــارڪ مهربون @amiralighorbani

تــولدت مبــارڪ مهربون @amiralighorbani

۱۷ ساعت پیش
6K
بعضی آدمها باعث میشوند که خنده شما کمی بلندتر لبخندتان کمی درخشان تر و زندگی تان کمی بهتر شود. سعی کنید یکی از این آدمها باشید... 📝 #گراهام_گرین

بعضی آدمها باعث میشوند که خنده شما کمی بلندتر لبخندتان کمی درخشان تر و زندگی تان کمی بهتر شود. سعی کنید یکی از این آدمها باشید... 📝 #گراهام_گرین

۱ روز پیش
5K
زن ها وقتی می خندند انگار دنیا میخندد می‌گویید نه؟ فکر کنید به خنده های مادرتان مادرتان که می‌خندد، پدرتان مگر می تواند نخندد؟ جنس زن خوب است که خنده رو باشد دنیا به لبخندشان ...

زن ها وقتی می خندند انگار دنیا میخندد می‌گویید نه؟ فکر کنید به خنده های مادرتان مادرتان که می‌خندد، پدرتان مگر می تواند نخندد؟ جنس زن خوب است که خنده رو باشد دنیا به لبخندشان نیازمند است زن بخندد، تمام مردان وابسته به آن می خندد آنها بلدند کاری کنند ...

۱ روز پیش
5K
😍 😍

😍 😍

۱ روز پیش
2K
😍 😍

😍 😍

۱ روز پیش
2K
😍 😍

😍 😍

۱ روز پیش
2K
😍 😍

😍 😍

۱ روز پیش
2K
💐 …… .#تــڱ کنیــد بهتــرین هاتــون رو😍 نوروز یعنی .. هیچ زمستانی❄ ماندنی نیست ...😊 … 🌸 سال نو 💐 زندگی نو 🌼 احساس نو .. ❣ سالی پُر از اتفاقات خوب .. پُر از ...

💐 …… .#تــڱ کنیــد بهتــرین هاتــون رو😍 نوروز یعنی .. هیچ زمستانی❄ ماندنی نیست ...😊 … 🌸 سال نو 💐 زندگی نو 🌼 احساس نو .. ❣ سالی پُر از اتفاقات خوب .. پُر از سلامتی ... پُر از خوشحالی ... پُر از حس خوب و آرامش بدرقه راهتان در ...

۲ روز پیش
15K
. چشمهایت چهارشنبه‌ سوری آخر سالند تمام دوستت دارم هایم میان فشفشه ها گم می شود و تمام بوسه هایم دود چشمهایت آتشی به پا کرده است تا واژه واژه برایت خاکستر شوم

. چشمهایت چهارشنبه‌ سوری آخر سالند تمام دوستت دارم هایم میان فشفشه ها گم می شود و تمام بوسه هایم دود چشمهایت آتشی به پا کرده است تا واژه واژه برایت خاکستر شوم

۵ روز پیش
12K
ما

ما "تظاهر" را خوب بلدیم ! وانمود می کنیم ؛ به کسی نیازی نداریم ، که حالمان با خودمان خوب است ، که عینِ خیالمان هم نیست ! اما جایی میانه ی راه ؛ در نهایتِ غرور و ایستادگیِ مان ، فرو می ریزیم . از دردِ ؛ هیچ کسی ...

۵ روز پیش
11K
زندگی کن برای آن یک نفر که بودنت، زیباییِ زندگی اوست. زندگی کن برای کسی که با حضور تو آرامش می گیرد و لبخندت کافی‌ست تا تمام غصه هایش را فراموش کند. بیا زندگی کن ...

زندگی کن برای آن یک نفر که بودنت، زیباییِ زندگی اوست. زندگی کن برای کسی که با حضور تو آرامش می گیرد و لبخندت کافی‌ست تا تمام غصه هایش را فراموش کند. بیا زندگی کن برای آن یک نفری که تمام آنچه از عالم می خواهد، خود تویی.. آن یک ...

۵ روز پیش
11K