دخی دایمو اومم

دخی دایمو اومم

۱۸ آبان 1396
740
سلامتی هرچی پسره

سلامتی هرچی پسره

۱۸ آبان 1396
485
امروز یهویی :)

امروز یهویی :)

۲۵ تیر 1395
574K
ای خدا سال دیگه نوبتی هم باشه نوبت منهه

ای خدا سال دیگه نوبتی هم باشه نوبت منهه

۱۸ آبان 1396
530
و دخی دای خوشجلم فداش شم هرکی خوشش اومده بلایکه

و دخی دای خوشجلم فداش شم هرکی خوشش اومده بلایکه

۱۸ آبان 1396
777
۱۷ آبان 1396
4K
Khoshtip mamanshe😍😛

Khoshtip mamanshe😍😛

۱۱ آبان 1396
5K
اخ بهمنی متفاوته باو

اخ بهمنی متفاوته باو

۱۸ آبان 1396
581
be eftekhar Ensania😻 ❤

be eftekhar Ensania😻 ❤

۱۶ مهر 1396
4K
دخترمه قهر کرده که چرا موهاشو خرگوشی نبستم نمیفهمه موهاش کوتاس نمیشه هی میگه ولم تونین نالاحتم😞😒😟

دخترمه قهر کرده که چرا موهاشو خرگوشی نبستم نمیفهمه موهاش کوتاس نمیشه هی میگه ولم تونین نالاحتم😞😒😟

۲۱ مهر 1396
5K
oof shodm dobare😯

oof shodm dobare😯

۷ آبان 1396
6K
تو چی کار میکنی با ادما اخه همه عاشقتن

تو چی کار میکنی با ادما اخه همه عاشقتن

۱۸ آبان 1396
596
خستید بلایکید همتونو دوج دالم

خستید بلایکید همتونو دوج دالم

۱۸ آبان 1396
706
😊

😊

۱۷ آبان 1396
4K
سرتو میندازی پایین میری سرِکار، دخترا رو هم نمی بینی...😡😍

سرتو میندازی پایین میری سرِکار، دخترا رو هم نمی بینی...😡😍

۱۵ آبان 1396
5K