یالان دنیا

yashgynam

واقعا خوب خودت رو نشون دادی از خدات بود من بکشم کنار راحت بشی اونم که بودی میترسیدی مبادا چیزی بگم آبروت بره دیدی نه چیزی نگفتم بی صدا رفتم گفتی از شرش راحت شدم عیبی نداره ببینم جواب خدا رو چی میدی اگه یه روز خوش دیدی باشه حق با تو بوده ولی اگه برعکس بدون حق با من بوده ولی بازی کردن با احساسات یکی دیگه تاوان سنگینی داره

۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
3K
۶ روز پیش
2K
۲ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
5K