بعد عمری که خواستیم بساط عشرتی چینیم... اجل گفتا مچین غافل و ما ناچیده برچیدیم....✋⭐️😔 تسلیت....هموطن 😔😭

بعد عمری که خواستیم بساط عشرتی چینیم... اجل گفتا مچین غافل و ما ناچیده برچیدیم....✋⭐️😔 تسلیت....هموطن 😔😭

۱۰ ساعت پیش
3K
یار رفت و عمر رفت و جمع ما پاشیده شد راستی خوش عشرتی بود ای خدا یادش به خیر #مهدی_سهیلی

یار رفت و عمر رفت و جمع ما پاشیده شد راستی خوش عشرتی بود ای خدا یادش به خیر #مهدی_سهیلی

۱۰ ساعت پیش
5K
۱ روز پیش
2K
ما در ره عشق تو اسیران بلاییم کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم ...! #مولانا

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم ...! #مولانا

۱ روز پیش
2K
آدمیزاد است دیگر... گاهی نیاز به دلخوشی های کوچک دارد... مثلا زل بزند به رنگ لاک هایت... در تصویری که دست زیر چانه ات گذاشته باشی #سیدرضا_هاشمی

آدمیزاد است دیگر... گاهی نیاز به دلخوشی های کوچک دارد... مثلا زل بزند به رنگ لاک هایت... در تصویری که دست زیر چانه ات گذاشته باشی #سیدرضا_هاشمی

۱ روز پیش
939
۱ روز پیش
924
‌ای خنده ات آغازِ گرفتاری من؛ بی پایان بخند... #لیلا_مقربی

‌ای خنده ات آغازِ گرفتاری من؛ بی پایان بخند... #لیلا_مقربی

۱ روز پیش
935
چشمانت میراث زنانی‌ست که با خیره شدن‌شان شهر را دیوانه می‌کردند! #محمد_قدیم

چشمانت میراث زنانی‌ست که با خیره شدن‌شان شهر را دیوانه می‌کردند! #محمد_قدیم

۱ روز پیش
987
۲ روز پیش
6K
#والپیپر

#والپیپر

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
6K
۲ روز پیش
6K
۲ روز پیش
6K
۲ روز پیش
6K
#والپیپر

#والپیپر

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
6K
۲ روز پیش
6K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K