قدیما 70% بدن انسان رو آب تشکیل میداد الان فکر و خیال...

قدیما 70% بدن انسان رو آب تشکیل میداد الان فکر و خیال...

۲۲ مرداد 1397
3K
۲۲ مرداد 1397
3K
─═┅✫✰❣✰✫┅═─ بے #تُ احوال دلم سخت بھم میریزد اے #تُ آرامشِ هر روز دلم زود بیا..✌️🏻

─═┅✫✰❣✰✫┅═─ بے #تُ احوال دلم سخت بھم میریزد اے #تُ آرامشِ هر روز دلم زود بیا..✌️🏻

۱۵ تیر 1397
2K
۱۴ تیر 1397
3K
💔 آزرده دل از کـوی تو رفتیـم و نگفتـے کـی بود؟ کجـا رفت؟ چـرا بـود و چــرا نیسـت؟!

💔 آزرده دل از کـوی تو رفتیـم و نگفتـے کـی بود؟ کجـا رفت؟ چـرا بـود و چــرا نیسـت؟!

۱۰ تیر 1397
5K
۱۰ تیر 1397
5K
۱۰ خرداد 1397
3K
عادت کردم از آرزوهام دل بکنم #پروفایل

عادت کردم از آرزوهام دل بکنم #پروفایل

۴ خرداد 1397
7K
سنگهای رنگی

سنگهای رنگی

۲۲ اردیبهشت 1397
7K
استفاده از فنجان

استفاده از فنجان

۲۲ اردیبهشت 1397
7K
۲۲ اردیبهشت 1397
3K
۲۲ اردیبهشت 1397
4K
۲۲ اردیبهشت 1397
4K
۲۲ اردیبهشت 1397
16K
۲۲ اردیبهشت 1397
7K
۲۲ اردیبهشت 1397
3K
۲۲ اردیبهشت 1397
4K
۲۲ اردیبهشت 1397
4K
۲۲ اردیبهشت 1397
3K
۲۲ اردیبهشت 1397
3K