عَٕسَٔلــِ‍ْشوٌنَم

yasna....871

آهنگ منم با نداریم.. امیر تتلو
منو تو با همو خوش به خاطرم میجنگی با غمو فحش
لبخندت آه مو کشت میده مهربونیات آدمو رشد
منو تو ماهی و تنگ بی تو دنیام پره سیاهی و گنگ
تو هنوز داری کپن بیا که تاریکو بن بسته دل کاری بکن بیا یه کاری بکن
منم با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصا نداریم
ما دو تا کنار هم همیشه برقراریم ما دوتا برای هم نمیشه رگ نذاریم
منم با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصا نداریم
ما دو تا کنار هم همیشه برقراریم ما دوتا برای هم نمیشه رگ نذاریم
محبوبه من عشقه محجوبه من اینقده خوبی که هر کاری کنی جفت چشام مجذوبتن
ممنونتم مرسی ممنونتم اینقده وصلی تو با من انگار همخون تم جونتم
با همه سختیا تو تا ته موندی به منه سر به هوا عشقو فهموندی
بد قلقی کردم تو بهم خندیدی تو اوجه تاریکی ماهو تو من دیدی
منم با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصا نداریم
ما دو تا کنار هم همیشه برقراریم ما دوتا برای هم نمیشه رگ نذاریم
منم با نداریم همه غماتو میخرم بحثی اصا نداریم
ما دو تا کنار هم همیشه برقراریم ما دوتا برای هم نمیشه رگ نذاری

(●__●) 😂

(●__●) 😂

۲۸ مرداد 1396
11K
😭😭والا

😭😭والا

۲۸ مرداد 1396
11K
اجیمو و داداشیم 😍😍😍😻😻😻

اجیمو و داداشیم 😍😍😍😻😻😻

۲۸ مرداد 1396
10K
#نولاو#عینکاش

#نولاو#عینکاش

۲۸ مرداد 1396
11K
عاشق این عکسم 😄 =]

عاشق این عکسم 😄 =]

۲۸ مرداد 1396
10K
yes again😊

yes again😊

۲۸ مرداد 1396
8K
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😌😌😌😌😌😌😌😌😌😘😘😘😘😘😘😘😘😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😌😌😌😌😌😌😌😌😌😘😘😘😘😘😘😘😘😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻

۲۸ مرداد 1396
9K
😂😂

😂😂

۲۸ مرداد 1396
9K
فیدلم 😍 😍 😍 😋

فیدلم 😍 😍 😍 😋

۲۸ مرداد 1396
9K
۲۸ مرداد 1396
9K
+happy?!?! =} -no =[ -.you crazy?!? :)

+happy?!?! =} -no =[ -.you crazy?!? :)

۲۸ مرداد 1396
13K
never☺

never☺

۲۸ مرداد 1396
10K
😻♥

😻♥

۲۸ مرداد 1396
12K
درسته رگمون ابیه ولی اگه خون قرمز نباشه رگ فایده ای نداره سلامتی قرمزامون 😍😍

درسته رگمون ابیه ولی اگه خون قرمز نباشه رگ فایده ای نداره سلامتی قرمزامون 😍😍

۲۸ مرداد 1396
9K
بازم گمشده 😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓

بازم گمشده 😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓

۲۸ مرداد 1396
10K
خفه شو خفه شو خفه شو هی نامزد دارم نامزد دارم به درک که نامزد داری بدبخت بیچاره همین نامزدت ببینه دو روز دیگه پول نداری مث سگ محلت نمی ذاره کافیه ده روز بیفتی ...

خفه شو خفه شو خفه شو هی نامزد دارم نامزد دارم به درک که نامزد داری بدبخت بیچاره همین نامزدت ببینه دو روز دیگه پول نداری مث سگ محلت نمی ذاره کافیه ده روز بیفتی پشت میله های زندون چنان می شینه واست حساب کتاب میکنه ببینه زندگی کردن کنارت ...

۲۸ مرداد 1396
24K
😢

😢

۲۸ مرداد 1396
9K
بگیییین خووووو

بگیییین خووووو

۲۸ مرداد 1396
26K
=[ بگین خو کیونی بازی در نیارین

=[ بگین خو کیونی بازی در نیارین

۲۸ مرداد 1396
26K
تیر 😍

تیر 😍

۲۸ مرداد 1396
25K