۱ ساعت پیش
7K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
دیوار و اگاهی های فروش😆😆

دیوار و اگاهی های فروش😆😆

۳ روز پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
اینم از کدخدای روحانی که میگفت امریکا کدخدای اروپاست بدون کدخدا نمیشه با اروپا مذاکره کرد

اینم از کدخدای روحانی که میگفت امریکا کدخدای اروپاست بدون کدخدا نمیشه با اروپا مذاکره کرد

۲ هفته پیش
4K
H D: سلام،'' روز پاسدار'' یاد آور روزی است که مخلصانه و عاشقانه مسیر معنوی وتن پوش ظاهری پاسداری را انتخاب کردیم معتقدتر شدیم زمانی که میلاد امام حسین (ع) شد ''روز پاسدار'' و راسخ ...

H D: سلام،'' روز پاسدار'' یاد آور روزی است که مخلصانه و عاشقانه مسیر معنوی وتن پوش ظاهری پاسداری را انتخاب کردیم معتقدتر شدیم زمانی که میلاد امام حسین (ع) شد ''روز پاسدار'' و راسخ تر شدیم وقتی مرادمان فرمود: '' کاش من هم یک پاسدار بودم''. دعا کنیم برای ...

۳۰ فروردین 1397
2K
۲۹ فروردین 1397
4K
۲۹ فروردین 1397
4K
۱۶ اسفند 1396
10K
۱۶ اسفند 1396
4K