Black_cat20000

ys501

غصه های زندگیت را با قاف بنویس تا هرگز باورشان نکنی !

۲۰ بهمن 1395
557
۲۰ بهمن 1395
556
۲۰ بهمن 1395
556
۲۰ بهمن 1395
553
۲۰ بهمن 1395
552
۲۰ بهمن 1395
551
۲۰ بهمن 1395
551
۲۰ بهمن 1395
553
۲۰ بهمن 1395
561
۲۰ بهمن 1395
553
۲۰ بهمن 1395
554
حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل ایست قلبی درگذشت. به گزارش انتخاب، حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون ساعت ۵ صبح امروز جمعه ۱۵ بهمن ماه درگذشت. این بازیگر به دلیل ایست قلبی ...

حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل ایست قلبی درگذشت. به گزارش انتخاب، حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون ساعت ۵ صبح امروز جمعه ۱۵ بهمن ماه درگذشت. این بازیگر به دلیل ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. حسن جوهرچی در سال ۱۳۴۷ در یک خانواده اردبیلی در ...

۱۵ بهمن 1395
730
۱۵ بهمن 1395
551
۱۵ بهمن 1395
552
۱۵ بهمن 1395
549
۱۵ بهمن 1395
549
۱۵ بهمن 1395
553
۱۵ بهمن 1395
550
۱۵ بهمن 1395
549
۱۵ بهمن 1395
551