با کسانی باش که قلبت را گرم می کنند.🌟⭐

با کسانی باش که قلبت را گرم می کنند.🌟⭐

۳ هفته پیش
2K
دوستی که بهت انگیزه میده یه برکته☺ #رفیق

دوستی که بهت انگیزه میده یه برکته☺ #رفیق

۲۲ شهریور 1398
3K
ارزش خودتو بدون نزار مردم هرجور که دوست دارن باهات رفتار کنن...⭐🌟

ارزش خودتو بدون نزار مردم هرجور که دوست دارن باهات رفتار کنن...⭐🌟

۲۲ شهریور 1398
3K
دوستم فالو و لایک شه😘😊 @mary_GoOoli

دوستم فالو و لایک شه😘😊 @mary_GoOoli

۲۲ مرداد 1398
3K
۱۸ مرداد 1398
3K
۱۸ مرداد 1398
3K
هیچ وقت اونهایی که از روز اول باهات بودن رو فراموش نکن!🌟⭐

هیچ وقت اونهایی که از روز اول باهات بودن رو فراموش نکن!🌟⭐

۱۷ تیر 1398
5K
من لبخند میزنم چون نیاز دارم قوی باشم🌟⭐

من لبخند میزنم چون نیاز دارم قوی باشم🌟⭐

۱۷ تیر 1398
5K
۱۷ تیر 1398
5K
۱۷ تیر 1398
5K
زمان های سخت،به ما درس های ارزشمندی میدن...🌟 ⭐

زمان های سخت،به ما درس های ارزشمندی میدن...🌟 ⭐

۱۳ تیر 1398
6K
همیشه یادت باشه که اول خودتو دوست داشته باشی...🌟 ⭐

همیشه یادت باشه که اول خودتو دوست داشته باشی...🌟 ⭐

۱۳ تیر 1398
6K
#رفیق

#رفیق

۱ تیر 1398
9K
به گفته روانشناسان اگر کسی نگران شما باشد و یا به شما فکر کند؛80درصد این احتمال وجود دارد بدون آنکه شما نیز به او فکر کرده باشید،خواب آن شخص را ببینید! #دانستنی

به گفته روانشناسان اگر کسی نگران شما باشد و یا به شما فکر کند؛80درصد این احتمال وجود دارد بدون آنکه شما نیز به او فکر کرده باشید،خواب آن شخص را ببینید! #دانستنی

۱ تیر 1398
6K
۲۸ خرداد 1398
5K
#رفیق

#رفیق

۲۱ خرداد 1398
9K
۱۳ خرداد 1398
7K
#رفیق

#رفیق

۵ خرداد 1398
11K
۲۸ اردیبهشت 1398
7K
۲۸ اردیبهشت 1398
5K