💜 🌿

💜 🌿

۱ هفته پیش
5K
-What is coming is better than what is gone.😉 ☕ 💜

-What is coming is better than what is gone.😉 ☕ 💜

۱ هفته پیش
4K
Good morning 💛 😉

Good morning 💛 😉

۷ روز پیش
18K
زنانی که کتاب میخوانند خطرناک اند.💛 🌿

زنانی که کتاب میخوانند خطرناک اند.💛 🌿

۶ روز پیش
3K
#hope 🌿 💕

#hope 🌿 💕

۴ روز پیش
4K
جنگ شما برا من زنگ تفریحِ!

جنگ شما برا من زنگ تفریحِ!

۵ روز پیش
8K
باید همه جاآشنا داشته باشی، حتی بین دشمنات⚔ 🔥

باید همه جاآشنا داشته باشی، حتی بین دشمنات⚔ 🔥

۴ روز پیش
20K
همچی اخرش قشنگه . .♡‌

همچی اخرش قشنگه . .♡‌

۴ روز پیش
22K
ما نه سقراط، نه افلاطونیم منطق و فلسفه ی اکنونیم هر چه همرنگ جماعت بشویم باز هم وصله ی ناهمگونیم از تماشای انار لب رود سیر چشمیم ولی دلخونیم من و آیینه به هم محتاجیم ...

ما نه سقراط، نه افلاطونیم منطق و فلسفه ی اکنونیم هر چه همرنگ جماعت بشویم باز هم وصله ی ناهمگونیم از تماشای انار لب رود سیر چشمیم ولی دلخونیم من و آیینه به هم محتاجیم من و آیینه به هم مدیونیم به طوافم مبر ای سرگردان ما از این دایره ...

۵ روز پیش
11K
مگو شرط دوام دوستی دوری ست باور کن همین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازد #فاضل_نظری

مگو شرط دوام دوستی دوری ست باور کن همین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازد #فاضل_نظری

۷ روز پیش
7K
وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می‌کند زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می‌کند ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی می‌کند سهم ما از ...

وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می‌کند زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می‌کند ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی می‌کند سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می‌کند #فاضل_نظری

۵ روز پیش
9K
من از زمانی که قلب خود را گم کرده است می ترسم من از تصور بیهودگی این همه دست و از تجسم بیگانگی این همه صورت می ترسم من مثل دانش آموزی که درس هندسه ...

من از زمانی که قلب خود را گم کرده است می ترسم من از تصور بیهودگی این همه دست و از تجسم بیگانگی این همه صورت می ترسم من مثل دانش آموزی که درس هندسه اش را دیوانه وار دوست می دارد تنها هستم و فکر می کنم که باغچه ...

۵ روز پیش
17K
در این فکرم که در یک لحظه غفلت از این زندان خامُش پر بگیرم... #فروغ_فرخزاد

در این فکرم که در یک لحظه غفلت از این زندان خامُش پر بگیرم... #فروغ_فرخزاد

۵ روز پیش
7K
مرا مانده ست عقلی خشک و دامانی تر از دنیا بسوز، ای آتش غم! هر کجا خشک و تری دیدی تو را حق می دهم، ای غم که دست از من نمی داری که با ...

مرا مانده ست عقلی خشک و دامانی تر از دنیا بسوز، ای آتش غم! هر کجا خشک و تری دیدی تو را حق می دهم، ای غم که دست از من نمی داری که با کمتر کسی این سان دل غم پروری دیدی مرا، ای باغبان دل! اگر سوزی، سزاوارم ...

۵ روز پیش
21K
Eyes speak what words fail to say 🔥 ـ🔥

Eyes speak what words fail to say 🔥 ـ🔥

۴ روز پیش
21K
Don't get involved with me, I came to go 👑 💫

Don't get involved with me, I came to go 👑 💫

۴ روز پیش
24K