زخم خورده

zaghmkhorde

خدایا خیلی خسته ام از این زندگی میشه امروز روز آخری باشه که تو این دنیا هستم

۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
8K
۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
4K
همیشه آدم بده من بودم برای همه همیشه

همیشه آدم بده من بودم برای همه همیشه

۲ هفته پیش
3K
خیلی سخته که همسرت بهت اعتماد نداشته باشه خیلییییییییی سخته دارم دیونه میشم

خیلی سخته که همسرت بهت اعتماد نداشته باشه خیلییییییییی سخته دارم دیونه میشم

۲ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
8K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K