زخم خورده

zaghmkhorde

خدایا خیلی خسته ام از این زندگی میشه امروز روز آخری باشه که تو این دنیا هستم

۱ هفته پیش
6K
خیلی سخته عشقت جلو خودت بهت بگه زنده بودن یا مردنت برام اصلا مهم نیست و کلی نفرینت کنه

خیلی سخته عشقت جلو خودت بهت بگه زنده بودن یا مردنت برام اصلا مهم نیست و کلی نفرینت کنه

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
5K
iloveyou love my

iloveyou love my

۲ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
6K
عاشقتم عشق من زندگی بدون عشقم معنایی ندارد

عاشقتم عشق من زندگی بدون عشقم معنایی ندارد

۴ هفته پیش
6K
هیچ وقت خودم خودم و نمیبخشم

هیچ وقت خودم خودم و نمیبخشم

۱۶ آذر 1396
5K
۱۳ آذر 1396
4K
۷ آذر 1396
12K