عاشق عشقم

zaghmkhorde

دلم گرفته است....
یا دلگیر‍م....
نمیدانم...
اصلا هیچ وقت فرق بین اینها را نفهمیدم...
فقط میدانم دلم یه جوری میشود...
جوری که مثل همیشه نیست...
دلم که اینطور میشود...
غصه های خودم که هیچ....
غصه های همه دنیا میشود
غصه های من...

۳ روز پیش
7K
عاشقتم عشقم

عاشقتم عشقم

۳ روز پیش
8K
عاشقتم عشق منی تو همه کسه منی تو فدات

عاشقتم عشق منی تو همه کسه منی تو فدات

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
8K
یا امام حسین خودت کمکم کن

یا امام حسین خودت کمکم کن

۱ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
1K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
5K