nafas

zahra-zaghi

Nafas رمان می زارم نظر و انتقاد هم آزاده

۱۵ آذر 1395
183
۶ آذر 1395
185
۴ آذر 1395
187
۳۰ آبان 1395
180
۳۰ آبان 1395
179
موافقین؟؟؟

موافقین؟؟؟

۲۰ آبان 1395
186
۱۷ آبان 1395
189
۱۷ آبان 1395
182
۱۷ آبان 1395
182
۱۷ آبان 1395
190
....

....

۱۷ آبان 1395
183
4 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت دهم چشم ها رو باز کردم و بعدازخوندن آیه الکرسی رفتم داخل.یه سالن بزرگ بود که یک طرفش یه سالن خیلی بزرگ بود که خیلی رفت وآمد ...

4 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت دهم چشم ها رو باز کردم و بعدازخوندن آیه الکرسی رفتم داخل.یه سالن بزرگ بود که یک طرفش یه سالن خیلی بزرگ بود که خیلی رفت وآمد توش زیاد بود.اما دقیق داخلش رو نمی تونستم ببینم.چندتا دیگه دربود که بسته بودن.باصدای مردی ...

۱۱ آبان 1395
39K
۱۰ آبان 1395
179
کسی نیست بحرفیم؟؟؟؟؟ یکی بیاد دیگه

کسی نیست بحرفیم؟؟؟؟؟ یکی بیاد دیگه

۱۰ آبان 1395
187
سلاام کسی نیست بحرفیم حوصله ام سر رفته

سلاام کسی نیست بحرفیم حوصله ام سر رفته

۹ آبان 1395
192
3 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت هفتم سورن:سلام مهندس هنوز کسی نیومده؟ نادرخان به پامون بلند شد و بعد از سلام وعلیک گفت:نه هنوز ساعت شیش مهمونی یه ساعت دیگه شروع میشه این ...

3 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت هفتم سورن:سلام مهندس هنوز کسی نیومده؟ نادرخان به پامون بلند شد و بعد از سلام وعلیک گفت:نه هنوز ساعت شیش مهمونی یه ساعت دیگه شروع میشه این مهمون هایماهم زیاد خوش قول نیستن می زارن یه دوساعت دیگه بیان که کلاس داشته ...

۹ آبان 1395
38K
۹ آبان 1395
183
صفحه موبایلتو بچرخون..........

صفحه موبایلتو بچرخون..........

۹ آبان 1395
180
۹ آبان 1395
181
۹ آبان 1395
184