● جک نیکلسون : یک روز میاد که تمام زندگیت از جلو چشمات میگذره ،پس کاری کن که ارزش دیدن داشته باشه

● جک نیکلسون : یک روز میاد که تمام زندگیت از جلو چشمات میگذره ،پس کاری کن که ارزش دیدن داشته باشه

۶ بهمن 1395
9K
...

...

۶ بهمن 1395
8K
...

...

۶ بهمن 1395
9K
۱ بهمن 1395
3K
عشق استتتتتتت😚😚😚😧😧😧😧

عشق استتتتتتت😚😚😚😧😧😧😧

۱ بهمن 1395
9K
تسلیت...

تسلیت...

۱ بهمن 1395
3K
🙏 👐

🙏 👐

۱ بهمن 1395
3K
۱ بهمن 1395
9K
۱ بهمن 1395
6K
نانازو😉

نانازو😉

۳۰ دی 1395
4K
♥

۳۰ دی 1395
3K
اینم از عشق ما😐😐💔

اینم از عشق ما😐😐💔

۳۰ دی 1395
5K
۲۹ دی 1395
8K