دلتنگتم بابا 😔😔

دلتنگتم بابا 😔😔

۶ روز پیش
3K
یه ملکه باید مال شاهش باشه، نه کل دربار...!

یه ملکه باید مال شاهش باشه، نه کل دربار...!

۹ مهر 1398
7K
ای که در نعمت ونازی به جهان غره مباش...

ای که در نعمت ونازی به جهان غره مباش...

۱۶ مهر 1398
7K
۱۴ مهر 1398
7K
یاد گرفته ام در برابر زشتی. آدم ها سکوت کنم بدی هایشان را ببینم و به روی خودم نیاورم ! دیگر می توانم بی مهری ها را تحمل ، بی انصافی ها را هضم ، ...

یاد گرفته ام در برابر زشتی. آدم ها سکوت کنم بدی هایشان را ببینم و به روی خودم نیاورم ! دیگر می توانم بی مهری ها را تحمل ، بی انصافی ها را هضم ، و بی حرمتی ها را دفع کنم . بیش از اندازه ساکت و بی تفاوت ...

۱۲ مهر 1398
22K
❣آقا داماد جوان؛ مهمترین خصلت خانوم خونه شما؛ باید

❣آقا داماد جوان؛ مهمترین خصلت خانوم خونه شما؛ باید"حیا"ی بالا او باشه. 👈درغیراینصورت؛ نه توانایی تربیت فرزندان پاکی رو داره؛ ونه ضمانتی برای حفظ عهدعشق تون

۱ هفته پیش
7K
#مادرم

#مادرم

۲ هفته پیش
4K
آرام شده ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگ هایش را باد برده باشد‌‌‌‌‌....

آرام شده ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگ هایش را باد برده باشد‌‌‌‌‌....

۳ هفته پیش
6K
...

...

۲ آبان 1398
4K

"تو مال منی"مضحک ترین ابراز علاقه دنیاس!کاش بفهمیم هیچ چیز و هیچ کس بنام هیچکداممان سند نخورده!آنوقت شاید رفتن ها قابل تحمل تر شود...♡

۱ هفته پیش
4K
برای خودمون زندگی کنیم نه برای نمایش دادنش به دیگران!

برای خودمون زندگی کنیم نه برای نمایش دادنش به دیگران!

۲ هفته پیش
6K
بیان خوشکله😘

بیان خوشکله😘

۱ هفته پیش
2K
حلاتو لو😘

حلاتو لو😘

۱ هفته پیش
2K
بچه گیای دعاجونم مامان فداتشه😘

بچه گیای دعاجونم مامان فداتشه😘

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
گاهی اوقات ارزش لحظه ها را تا زمانی که به خاطره تبدیل نشوند، درک نخواهید کرد

گاهی اوقات ارزش لحظه ها را تا زمانی که به خاطره تبدیل نشوند، درک نخواهید کرد

۳ شهریور 1398
25K
انسانی که همیشه از داستان غمگین گذشته‌اش حرف می‌زند..... همیشه همان داستان را زندگی خواهد کرد . . .!

انسانی که همیشه از داستان غمگین گذشته‌اش حرف می‌زند..... همیشه همان داستان را زندگی خواهد کرد . . .!

۱۵ شهریور 1398
22K
مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز غافل از اینکه نه آزادی در تابوت جا میگیرد و نه عشق مرز میشناسد

مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز غافل از اینکه نه آزادی در تابوت جا میگیرد و نه عشق مرز میشناسد

۲ هفته پیش
22K
چرا غم ها نمی دانند که من غمگین ترین غمگین شهرم ، بیا هی دوست با من باش که من تنهاترین تنهای شهرم 😔 😔 😔

چرا غم ها نمی دانند که من غمگین ترین غمگین شهرم ، بیا هی دوست با من باش که من تنهاترین تنهای شهرم 😔 😔 😔

۱ هفته پیش
28K
یه شب پراز کاکائو😻 💛 با خانواده♡

یه شب پراز کاکائو😻 💛 با خانواده♡

۳ هفته پیش
14K