mandgar

zahra8148

یه دی ماهی صبور پراز راز و عاشق پدر که نیست ولی همیشه عاشقشم

گاهی به غروب افتاب نگاه کن تا بفهمی پایان نقطه ایست که به ان خواهی رسید زمان مهم نیست...

گاهی به غروب افتاب نگاه کن تا بفهمی پایان نقطه ایست که به ان خواهی رسید زمان مهم نیست...

۱۳ ساعت پیش
2K
آرام باش... هیچ چیز ، ارزش این همه دلهره را ندارد

آرام باش... هیچ چیز ، ارزش این همه دلهره را ندارد

۱۷ ساعت پیش
2K
بعضی چیزها را باید هر روز زنده‌اش کنی تا خودت زندگی کنی : عشق را ... ایمان را ... زندگی را … روزتون‌ سرشار از حس‌ِ ناب‌ِ زندگی

بعضی چیزها را باید هر روز زنده‌اش کنی تا خودت زندگی کنی : عشق را ... ایمان را ... زندگی را … روزتون‌ سرشار از حس‌ِ ناب‌ِ زندگی

۲۲ ساعت پیش
3K
ڪلید آرامش جایے در پس افڪار توست هر شب ڪہ چراغ ها را خاموش میڪنے با اندیشیدن بہ رویاهایت ڪلید آرامش را روشن ڪن! #شبتون_بخیر 💫

ڪلید آرامش جایے در پس افڪار توست هر شب ڪہ چراغ ها را خاموش میڪنے با اندیشیدن بہ رویاهایت ڪلید آرامش را روشن ڪن! #شبتون_بخیر 💫

۱ روز پیش
2K
من موندم این خـــارجیا به چه امیدی درس میخونن؟؟ 🤔 ما ایــرانیا به این امید درس میخونیم که تو دانشگاه کلاس ها مختلطه اما اونا که از اولشم کلاساشون مختلطه چــرا درس میخونن؟؟؟ خاک توسرشون ...

من موندم این خـــارجیا به چه امیدی درس میخونن؟؟ 🤔 ما ایــرانیا به این امید درس میخونیم که تو دانشگاه کلاس ها مختلطه اما اونا که از اولشم کلاساشون مختلطه چــرا درس میخونن؟؟؟ خاک توسرشون احمقا😹 🙌 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱ هفته پیش
6K
وقتی دوستت بیرون کلاس منتظره تا کلاست تموم شه😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•••••••❥ 📚 ❥•••••• •••••••❥ 📚 ❥••••••• ‌‌

وقتی دوستت بیرون کلاس منتظره تا کلاست تموم شه😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•••••••❥ 📚 ❥•••••• •••••••❥ 📚 ❥••••••• ‌‌

۱ هفته پیش
4K
خیلی ساده ولی قطعی😂 😂

خیلی ساده ولی قطعی😂 😂

۱ هفته پیش
3K
چی بگم؟🤐 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•••••••❥ 📚 ❥•••••••

چی بگم؟🤐 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•••••••❥ 📚 ❥•••••••

۱ هفته پیش
2K
💫 مردن فقط با مرگ اتفاق نمے‌افتد مردن گاهے همین زندگیست ڪہ نہ تمام میشود نہ شروع...

💫 مردن فقط با مرگ اتفاق نمے‌افتد مردن گاهے همین زندگیست ڪہ نہ تمام میشود نہ شروع...

۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
1K
🕊 دلم تنگ است و حالم را فقط پاییز می فهمد...

🕊 دلم تنگ است و حالم را فقط پاییز می فهمد...

۲ هفته پیش
4K
تمام بدبختیام ازون روزی شروع شد که عادت کردم به زود بخشیدن و زود فراموش کردن.

تمام بدبختیام ازون روزی شروع شد که عادت کردم به زود بخشیدن و زود فراموش کردن.

۲ هفته پیش
3K
✨ آنچه خداوند 💜 می دهد پایانی ندارد ... ✨ و آنچه آدمی 💜 می دهد دوامی ندارد ... ✨ زندگیتان 💜 پر از داده های خداوند مهربان ✨ شبتون بخیر و در پناه خدا✨

✨ آنچه خداوند 💜 می دهد پایانی ندارد ... ✨ و آنچه آدمی 💜 می دهد دوامی ندارد ... ✨ زندگیتان 💜 پر از داده های خداوند مهربان ✨ شبتون بخیر و در پناه خدا✨

۲ هفته پیش
6K
💫 مردم میگویند:

💫 مردم میگویند: "آدمهای خوب را پیدا کنید و بدها را رها" اما باید اینگونه باشد، "خوبی را در آدمها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید" هیچکس کامل نیست

۲ هفته پیش
6K
ره صبر چون گزینم، من دل به باد داده که به هیچ وجه جانم، نکند قرار بی‌تو...🌸 🍃

ره صبر چون گزینم، من دل به باد داده که به هیچ وجه جانم، نکند قرار بی‌تو...🌸 🍃

۲ هفته پیش
6K
دعا می ڪنم در این شب زیر این سقف بلند روے دامان زمین هر ڪجا خسته و پر غصه شدے دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست ڪـه آن دستِ خدا باشد و ...

دعا می ڪنم در این شب زیر این سقف بلند روے دامان زمین هر ڪجا خسته و پر غصه شدے دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست ڪـه آن دستِ خدا باشد و بس....🌸 🍃

۲ هفته پیش
5K
چقدر بی تو به سر بردن؛ دشوار است ...!

چقدر بی تو به سر بردن؛ دشوار است ...!

۳ هفته پیش
4K
و سرانجام کسی خواهد امد و با مهربانی هایش به تو نشان خواهد داد که تو قبل از دیدن او.... اصلاً زندگی نکرده ای!

و سرانجام کسی خواهد امد و با مهربانی هایش به تو نشان خواهد داد که تو قبل از دیدن او.... اصلاً زندگی نکرده ای!

۳ هفته پیش
5K
دوستت دارم. نه تنها برای آنچه هستی؛ بلکه برای آنچه هستم هنگامی که با توام...

دوستت دارم. نه تنها برای آنچه هستی؛ بلکه برای آنچه هستم هنگامی که با توام...

۳ هفته پیش
4K
گاهی میخواهی خوب باشی اصلا بی خیال این دنیا و آدمهایش شاد باش بخند اگرچه آرام اما همین لبخند کافیست میدانی که یک لبخند می ارزد به کل این غمها

گاهی میخواهی خوب باشی اصلا بی خیال این دنیا و آدمهایش شاد باش بخند اگرچه آرام اما همین لبخند کافیست میدانی که یک لبخند می ارزد به کل این غمها

۳ هفته پیش
7K