4 ساله ک ویسگون رو دارم رفیقای زیادی پیدا کردم ولی از این رفیقا فقط تعداد انگشت شماری واسم مونده [بارانا]ط از ویس ی هفتس ک رفتی ولی امید داشتم ک میای خواهری قشنگم خیلی ...

4 ساله ک ویسگون رو دارم رفیقای زیادی پیدا کردم ولی از این رفیقا فقط تعداد انگشت شماری واسم مونده [بارانا]ط از ویس ی هفتس ک رفتی ولی امید داشتم ک میای خواهری قشنگم خیلی دوست دارم دلم برا خودت و اون فنچت تنگ شده زندگی بدون دردسر و شادی ...

۷ مرداد 1398
19K