زهـــــــzahraــــــرا

zahray

وقتي از ته دل بخندی
وقتی هر چیزی را به خودت نگیری،
وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی،
وقتی برای شاد بودن،
نیاز به بهانه نداشته باشی؛
آن زمان است که واقعا زندگی می کنی.
بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست؛
اندیشه‌ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی ما بازمی‌گردند.
زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره ای آرزو کند، هر آرزویی بی درنگ برآورده خواهد شد.

نیازی به انتقام نیست،
فقط منتظر بمان،
آن ها که آزارت می دهند،  
سرانجام به خود آسیب می زنند
 و اگر بخت مدد کند،  
خداوند اجازه می دهد تماشاگرشان باشی... 
قانون دنیاس نتیجه همه کارهای ما به خودمان باز میگردد...