......

......

۲۲ دقیقه پیش
764
والااا

والااا

۱ ساعت پیش
3K
جیمین کوکی وی

جیمین کوکی وی

۲۰ ساعت پیش
3K
خودم درست کردمم

خودم درست کردمم

۲۱ ساعت پیش
3K
BTSخودم درست کردم

BTSخودم درست کردم

۱ روز پیش
4K
اووووم

اووووم

۱ روز پیش
3K
داداشیم اینجا چقدر خوشگله

داداشیم اینجا چقدر خوشگله

۱ روز پیش
4K
واسه ریحانه جونم

واسه ریحانه جونم

۱ روز پیش
2K
کیوته کی بودی عشقم

کیوته کی بودی عشقم

۱ روز پیش
3K
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲ روز پیش
11K
عاشق این عکسشم

عاشق این عکسشم

۲ روز پیش
4K
.....

.....

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
4K
سهون واسه خواهریمم

سهون واسه خواهریمم

۲ روز پیش
3K
کوکی خوابست

کوکی خوابست

۳ روز پیش
6K
وایییی جین نابود شددددددددد

وایییی جین نابود شددددددددد

۳ روز پیش
5K
ووووو بازهم بی تی اس

ووووو بازهم بی تی اس

۳ روز پیش
4K
جیگرای مننننن

جیگرای مننننن

۴ روز پیش
12K
#عکس_ز_شهیدی_همه_اعصاب_مرا_ریخت_بهم_زینب_تو_سر_نعش_برادر_چه_کشیدی😢 ‍ ‍ دلنوشته ای برای برادر شهیدم محسن حججی برادرم میدانم که به کجا رفتی ومیدانم چرا رفتی تو عاشق بودی و باید میرفتی اما نمیگی پسر کوچولوت بیقرار بشه چطور ارومش کنن اخه ...

#عکس_ز_شهیدی_همه_اعصاب_مرا_ریخت_بهم_زینب_تو_سر_نعش_برادر_چه_کشیدی😢 ‍ ‍ دلنوشته ای برای برادر شهیدم محسن حججی برادرم میدانم که به کجا رفتی ومیدانم چرا رفتی تو عاشق بودی و باید میرفتی اما نمیگی پسر کوچولوت بیقرار بشه چطور ارومش کنن اخه اون هنوز اینقدر فهمیده نشده که بهش بگن بابای شهید شده رفته بهشت اخه بچه ...

۴ روز پیش
16K
☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺

۵ روز پیش
5K