🍁❤🍁

🍁❤🍁

۷ ساعت پیش
743
کیا دیدن فیلمشو؟؟

کیا دیدن فیلمشو؟؟

۶ روز پیش
3K
اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
3K
کینه پنهان نمی ماند!

کینه پنهان نمی ماند!

۷ روز پیش
2K
هر کسی سزاوار فرصت دیگری ست اما نه برای همان اشتباه !

هر کسی سزاوار فرصت دیگری ست اما نه برای همان اشتباه !

۱ هفته پیش
3K
شاید درد من دلیل خنده کسی شود. اما خنده من هرگز نباید باعث درد کسی شود.

شاید درد من دلیل خنده کسی شود. اما خنده من هرگز نباید باعث درد کسی شود.

۱ هفته پیش
3K
،، بیا بازی کنیم ،،

،، بیا بازی کنیم ،،

۱ هفته پیش
3K
تا زمانی که امری یا کسی را کم ارزش می پنداریم، نفرت نمی ورزیم، بلکه تازه زمانی چنین می کنیم که آن را همسان یا برتر می دانیم.

تا زمانی که امری یا کسی را کم ارزش می پنداریم، نفرت نمی ورزیم، بلکه تازه زمانی چنین می کنیم که آن را همسان یا برتر می دانیم.

۱ هفته پیش
3K
گریستن نشانه ضعف نیست.از زمان تولد،نشانه این بوده که شما زند اید

گریستن نشانه ضعف نیست.از زمان تولد،نشانه این بوده که شما زند اید

۱ هفته پیش
3K
در وقت سردی هوا فقط من را احساس خواهی کرد، اشکه من، ترس من و کینه من

در وقت سردی هوا فقط من را احساس خواهی کرد، اشکه من، ترس من و کینه من

۱ هفته پیش
4K
زندگی ام را صرفه رویاهایم کردم نه چیزه دیگری

زندگی ام را صرفه رویاهایم کردم نه چیزه دیگری

۱ هفته پیش
2K
بهتر است برای چیزی که هستی، مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی.

بهتر است برای چیزی که هستی، مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی.

۱ هفته پیش
3K
در تنهایی ابدی ات به سکوت گوش فرا بده که دروازه ای به سوی آرامش جهان است

در تنهایی ابدی ات به سکوت گوش فرا بده که دروازه ای به سوی آرامش جهان است

۱ هفته پیش
4K
نقاشی ... ما نمی توانیم درباره اش صحبت کنیم، نمی توانیم آن را تحلیل کنیم ما فقط می توانیم آن را احساس کنیم.

نقاشی ... ما نمی توانیم درباره اش صحبت کنیم، نمی توانیم آن را تحلیل کنیم ما فقط می توانیم آن را احساس کنیم.

۱ هفته پیش
3K
افکارم باید مرا آگاه کند که در چه وضعیتی هستم، نه آنکه فاش سازد به کجا روانم. من بی خبری از آینده را دوست دارم و نمی خواهم به بی صبری و ملاحت چیزهای دیده ...

افکارم باید مرا آگاه کند که در چه وضعیتی هستم، نه آنکه فاش سازد به کجا روانم. من بی خبری از آینده را دوست دارم و نمی خواهم به بی صبری و ملاحت چیزهای دیده و شناخته مبتلا گردم.

۲ هفته پیش
4K
تقلید از سبک دیگران مانند صورتک بر چهره زدن است، اما صورتک به سرعت لوس و غیر قابل تحمل می شود، چرا که بی روح و بی دوام است.

تقلید از سبک دیگران مانند صورتک بر چهره زدن است، اما صورتک به سرعت لوس و غیر قابل تحمل می شود، چرا که بی روح و بی دوام است.

۲ هفته پیش
4K
توان انتقاد کردن و حفظ وجدان صادق در مخالفت با آنچه که همیشگی، سنتی و مقدس است، هنری والاتر از تحمل و تحریک انتقاد است و این هنر در فرهنگ ما به راستی بزرگ، نو ...

توان انتقاد کردن و حفظ وجدان صادق در مخالفت با آنچه که همیشگی، سنتی و مقدس است، هنری والاتر از تحمل و تحریک انتقاد است و این هنر در فرهنگ ما به راستی بزرگ، نو و شگفت آور است.

۲ هفته پیش
5K
بین عدد های اصلی تو کدومو دوست داری؟؟

بین عدد های اصلی تو کدومو دوست داری؟؟

۲ هفته پیش
3K
همونی که بهش اهمیت میدی، هیچ وقت حواسش به تو نیست.

همونی که بهش اهمیت میدی، هیچ وقت حواسش به تو نیست.

۲ هفته پیش
3K