بآب‌اِصفَنجۍ:|♡

zara_x

هَر آدَمي با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه:)

^^💜 ۲۰/۸

^^💜 ۲۰/۸

۱ روز پیش
3K
از یه روزی به بعد ، باید حذف کنی ، عادت هارو ،احساس هارو ... آدم ها رو ، آدم هارو ، آدم هارو .....

از یه روزی به بعد ، باید حذف کنی ، عادت هارو ،احساس هارو ... آدم ها رو ، آدم هارو ، آدم هارو .....

۲ روز پیش
4K
از زندگی کردن دست نمی کشم.. فقط کمی دور می شوم فاصله میگیرم از آدم هایی که دل گیرم میکنند.. از خاطراتی که ناراحتم میکنند.. از حسود ها.. از دل سنگ ها.. از بی معرفت ...

از زندگی کردن دست نمی کشم.. فقط کمی دور می شوم فاصله میگیرم از آدم هایی که دل گیرم میکنند.. از خاطراتی که ناراحتم میکنند.. از حسود ها.. از دل سنگ ها.. از بی معرفت ها.. از نامهربان ها.. از سیاهی ها.. و بدون آنها با خیالی آسوده زندگی میکنم.. ...

۲ روز پیش
6K