ze.o

ze.o

لذت میبرم از زیستن حتی به غلط .‌‌‌‌..
24 متاهل

دهه60 ودهه ۹۰😶🤕😐

دهه60 ودهه ۹۰😶🤕😐

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
2K
مردن فقط با مرگ اتفاق نمی افتد گاهی همین زندگیست که نه تمام می شودنه شروع... #افشین_یداللهی

مردن فقط با مرگ اتفاق نمی افتد گاهی همین زندگیست که نه تمام می شودنه شروع... #افشین_یداللهی

۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
3K
زنها را از رقصیدن منع کردند از آواز خواندن از عاشقی کردن بوسیدن ، خندیدن زنها در پیله های خود فرو رفتند و از تنهایی بسیار شاعر شدند و در شعر هایشان ، وحشیانه رقصیدند ...

زنها را از رقصیدن منع کردند از آواز خواندن از عاشقی کردن بوسیدن ، خندیدن زنها در پیله های خود فرو رفتند و از تنهایی بسیار شاعر شدند و در شعر هایشان ، وحشیانه رقصیدند آوازخواندند، عشق ورزیدند، بوسیدند، اما خنده نه....فقط گریستند #سیمین_بهبهانی

۵ روز پیش
6K
خسته ام! مثل در آغوش کسی جا نشدن خسته ام! مثل هم آغوشیو ارضا نشدن #سید_مهدی_موسوی

خسته ام! مثل در آغوش کسی جا نشدن خسته ام! مثل هم آغوشیو ارضا نشدن #سید_مهدی_موسوی

۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K