هوای پنج شنبه ها آلوده غم است

هوای پنج شنبه ها آلوده غم است

۱۳ ساعت پیش
1K
به خاطر مرگ مادر م _____💔💔💔💔💔💔هرگز نمیری مادر

به خاطر مرگ مادر م _____💔💔💔💔💔💔هرگز نمیری مادر

۱ روز پیش
2K
به خاطر مرگ مادر م ؟هرگز نمیری مادر

به خاطر مرگ مادر م ؟هرگز نمیری مادر

۳ روز پیش
2K
به خاطر مرگ مادر م آخدا

به خاطر مرگ مادر م آخدا

۳ روز پیش
2K
رفت اورا ببیندآنها را دید

رفت اورا ببیندآنها را دید

۵ روز پیش
2K
بلند آسمان جایگاه من است.

بلند آسمان جایگاه من است.

۵ روز پیش
2K
مادر حقش این نیست

مادر حقش این نیست

۵ روز پیش
2K
مردان خدا ایستاده میمیرند

مردان خدا ایستاده میمیرند

۱ هفته پیش
4K
شاه کار آفرینش مادر 💖 💖 💖 💖 💖

شاه کار آفرینش مادر 💖 💖 💖 💖 💖

۱ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
1K
دوست دارمت تورا ای سیاهی شب چون که همرنگ روزگار منی

دوست دارمت تورا ای سیاهی شب چون که همرنگ روزگار منی

۲ هفته پیش
2K
یه کم از خودت بگو اگه توهم مثل من نابودی /بخواب دنیا کسی با من دگر کاری نداره

یه کم از خودت بگو اگه توهم مثل من نابودی /بخواب دنیا کسی با من دگر کاری نداره

۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
1K
تک چراغی برای همسایه ات آرزو کن قطعا حوالی خانه اتان روشن خواهد شد

تک چراغی برای همسایه ات آرزو کن قطعا حوالی خانه اتان روشن خواهد شد

۲۰ شهریور 1398
2K
التماس دعا دوستان

التماس دعا دوستان

۱۹ شهریور 1398
3K
۱۸ شهریور 1398
3K
رفاقت قصه تلخیست که از نامش گریزانم

رفاقت قصه تلخیست که از نامش گریزانم

۱۸ شهریور 1398
3K
التماس دعا برای مرضا گذشتگان زندانیان جوونهای متاهل مشکلات دارن رفقا مون آشنا ها مون که تو غربت زندگانی را سپری میکنند کسانی که خونه سالمندان هستند دعا ی ظهر تاسوعا یادمون نره

التماس دعا برای مرضا گذشتگان زندانیان جوونهای متاهل مشکلات دارن رفقا مون آشنا ها مون که تو غربت زندگانی را سپری میکنند کسانی که خونه سالمندان هستند دعا ی ظهر تاسوعا یادمون نره

۱۸ شهریور 1398
4K
به نام زندگانی،تبه کردم جوانی

به نام زندگانی،تبه کردم جوانی

۱۷ شهریور 1398
3K
السلام علیک یا اهل بیت الحسین

السلام علیک یا اهل بیت الحسین

۱۷ شهریور 1398
4K