زینب -چوئبده

zeinab_choebdeh

#Abadan_آبادان_چوئبده_choebdeh
#دانشجوی_حسابداری
#فروردین_ماهی
تاریخ تولد:#۱۳۷۷/۱/۹
تاریخ ورود به ویسگون#۹۴
تنها امیدم خداست:)
ایمان دارم هرچه به صلاح من باشد
به دست خداوند وبه بهترین شکل برایم رقم میخورد
خدای خوبم آینده مون رو پر از خبرای خوب قرار بده

بیشتر  بیشتر