گُردآفرید

zzebelkhan

من،تکه ای از سرنوشت این دنیا هستم؛

روستای گرخ بولاخ

روستای گرخ بولاخ

۳ روز پیش
1K
کشور آذربایجان در راه پلدشت

کشور آذربایجان در راه پلدشت

۳ روز پیش
963
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
طبیعت زیبای گرخ بولاخ در چالدران

طبیعت زیبای گرخ بولاخ در چالدران

۱ هفته پیش
2K
همون دختر داییمه😊😊

همون دختر داییمه😊😊

۱ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
244
دائما یکسان مباشد حال دوران غم مخور...

دائما یکسان مباشد حال دوران غم مخور...

۴ هفته پیش
694
دائما یکسان مباشد حال دوران غم مخور...

دائما یکسان مباشد حال دوران غم مخور...

۴ هفته پیش
687
یه ورژن دیگه از نسل جوان...

یه ورژن دیگه از نسل جوان...

۴ هفته پیش
435
نقاشی خودم :)

نقاشی خودم :)

۴ هفته پیش
907
۲۵ تیر 1398
334
۲۵ تیر 1398
447
اینا واقعین :)

اینا واقعین :)

۲۵ تیر 1398
363
حس خوب :)

حس خوب :)

۲۵ تیر 1398
444
حس خوب :)

حس خوب :)

۲۵ تیر 1398
437
حس خوب :)

حس خوب :)

۲۵ تیر 1398
432
۲۵ تیر 1398
313
برد دوباره :)

برد دوباره :)

۲۴ تیر 1398
397
غروب تهران #

غروب تهران #

۲۴ تیر 1398
693