۳۰ آذر 1398
3K
۳۰ آذر 1398
3K
دلم گرفته

دلم گرفته

۳۰ آذر 1398
4K
زمستان هم رسیدی و تو نیامدی ای روزهای خوب کجایید

زمستان هم رسیدی و تو نیامدی ای روزهای خوب کجایید

۳۰ آذر 1398
6K
۳۰ آذر 1398
348
۳۰ آذر 1398
348
۳۰ آذر 1398
4K
هندونه یلدا خخ

هندونه یلدا خخ

۳۰ آذر 1398
7K
یلداتون مبارک

یلداتون مبارک

۳۰ آذر 1398
5K
شب همتان خوش

شب همتان خوش

۱۴ آذر 1398
371
اگه الان نگیرین بخوابین میام ها .بچه ها اومد بخوابین نخند چشات خرس داره هاپو داره میتلسم

اگه الان نگیرین بخوابین میام ها .بچه ها اومد بخوابین نخند چشات خرس داره هاپو داره میتلسم

۱۴ آذر 1398
2K
باز زورش به نت نرسید بیکاره قیلونا رو برداشت لامصب خو به جوونا برسید تا از شدت ناراحتی قیلون نکشن قیلون و بردار سیگار هس کلاسشم بهتره تازه گازم گثیف نمیشه فکر کردی زرنگی

باز زورش به نت نرسید بیکاره قیلونا رو برداشت لامصب خو به جوونا برسید تا از شدت ناراحتی قیلون نکشن قیلون و بردار سیگار هس کلاسشم بهتره تازه گازم گثیف نمیشه فکر کردی زرنگی

۱۴ آذر 1398
545
وای لطف کردی اینم زورت نرسید وگرنه...ای شیطون

وای لطف کردی اینم زورت نرسید وگرنه...ای شیطون

۱۴ آذر 1398
560
ابالفضل کمک کن پسرم خوب بشه پول ندارین امین و دعا میتونید بگید سام قشنگم

ابالفضل کمک کن پسرم خوب بشه پول ندارین امین و دعا میتونید بگید سام قشنگم

۱۲ آذر 1398
438
دیگه چه از جونمون میخای

دیگه چه از جونمون میخای

۱۲ آذر 1398
448
انصراف بده یا پول گرجه بده

انصراف بده یا پول گرجه بده

۱۲ آذر 1398
390
خدا لعنتت کنه

خدا لعنتت کنه

۱۲ آذر 1398
490
روحانی بچم مریضه فردا تولدشه ولی من حتی پول عملشم ندارم

روحانی بچم مریضه فردا تولدشه ولی من حتی پول عملشم ندارم

۱۲ آذر 1398
537
تو رو خدا کمکم کنید بچم مریضه پول لازمم به دادم برسید کسی هست

تو رو خدا کمکم کنید بچم مریضه پول لازمم به دادم برسید کسی هست

۱۲ آذر 1398
545
۱۲ آذر 1398
366