دختـــر لـُــر(رسانه قوم لر)(آفلاین)

آناناس

***آفـــــــــــــــــلاین***

ما لرها مرز نشین نبودیم، مرزها آنقدر عقب آمدند تا به ما تکیه کردند.
اصالتمان را موزه ها فریاد میکشند..
اگر از تاریخ نشان مرا خواهی،
خواهد گفت پدرانم همه اهل سخاوت بودند...
وبرادرانم شیردلانی ...
که درسخت ترین نبردها خم به ابرونیاوردند...
ازدشمن هم سراغ بگیری
خواهد گفت :

لُرها؛ مَرد مُردند.

#لر#رسانه_قوم_لر

#لرستان#معمولان
۵

#لرستان#معمولان

#قوم_لر
۴

#قوم_لر

دلی میهام که د کینه جدا وامونس دردیاش فقط خدا وااگر کسی بوعه...
۳

دلی میهام که د کینه جدا وامونس دردیاش فقط خدا وااگر کسی بوعه...

خرم آباد زیبا#لرستان#لر
۹۷

خرم آباد زیبا#لرستان#لر

روزِگار وا بِهارِم تا نِمیکَهگِرِه کورَه دِلمِه وا نِمیکَه#ل...
۲

روزِگار وا بِهارِم تا نِمیکَهگِرِه کورَه دِلمِه وا نِمیکَه#ل...

#لر#تکست_لری
۳

#لر#تکست_لری

روز مرده ها و تم آروم میا...#لر#مینجایی#خرم_آباد#لرستان
۳

روز مرده ها و تم آروم میا...#لر#مینجایی#خرم_آباد#لرستان

َهنی هَم مِیل دیری دارَه سیلِت
تَما روزِ اسیری دارَه سیلِت
چ...
۲

َهنی هَم مِیل دیری دارَه سیلِت تَما روزِ اسیری دارَه سیلِت چ...

نصمِ شو اِ غَم هَنی اَر رت اُوفتا سَر بَزِهپا چراغِ کَم میکِ...

نصمِ شو اِ غَم هَنی اَر رت اُوفتا سَر بَزِهپا چراغِ کَم میکِ...

https://telegram.me/khoramabadiha_channel/12845 درسا و آرشید...
۳

https://telegram.me/khoramabadiha_channel/12845 درسا و آرشید...

روزگارم تنگ و تاریک پیچسه وه تار گیستمیرسه او روزگاری که مه ...
۱

روزگارم تنگ و تاریک پیچسه وه تار گیستمیرسه او روزگاری که مه ...

سی دِلِم سی جِگِرِمسی ای چَشِ مُنتَظِرِموِ خدا نثارِشَه .......

سی دِلِم سی جِگِرِمسی ای چَشِ مُنتَظِرِموِ خدا نثارِشَه .......

هِناسَم بیَه گُرگی ها دِ جونِمدِنونِش ها مینِه بَنِ سِخونِمه...

هِناسَم بیَه گُرگی ها دِ جونِمدِنونِش ها مینِه بَنِ سِخونِمه...

مِه بی تو چولَ بازارِم٬تو بی مِه گرمَ بازارِتمی سازِم وا کِس...
۳

مِه بی تو چولَ بازارِم٬تو بی مِه گرمَ بازارِتمی سازِم وا کِس...

■■دل آدم دو وقت زار و غمینه○■•وقتی  وا  نارفیقو هوم نشینه○■■...
۱

■■دل آدم دو وقت زار و غمینه○■•وقتی وا نارفیقو هوم نشینه○■■...

به طور متوسط 10 درصد از کل تصادفات رانندگی به علت عدم حرکت ب...

به طور متوسط 10 درصد از کل تصادفات رانندگی به علت عدم حرکت ب...