نهایت بترکون تابستون بعد کنکور:face_with_tears_of_joy:البته ...

نهایت بترکون تابستون بعد کنکور:face_with_tears_of_joy:البته ...

مگه داریم از تو عشق تر ؟؟؟:smiling_face_with_heart-shaped_ey...
۳

مگه داریم از تو عشق تر ؟؟؟:smiling_face_with_heart-shaped_ey...

کودوم؟؟؟
۳۳

کودوم؟؟؟

اگه گفتـــی؟؟؟:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye::f...
۸

اگه گفتـــی؟؟؟:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye::f...

بچه ها سئوال خفن بگید واسه جرات حقیقت رو کم کنیه
۱۳

بچه ها سئوال خفن بگید واسه جرات حقیقت رو کم کنیه

رفیق یعنی وقتی حالت گرفتس و بهش زنگ میزنی فقط بگه کی ؟کجا؟:s...
۴

رفیق یعنی وقتی حالت گرفتس و بهش زنگ میزنی فقط بگه کی ؟کجا؟:s...

چیه به نظرتون؟؟؟؟
۱۰۴

چیه به نظرتون؟؟؟؟

نظرتون چیه؟؟؟ کامنت الزامی:pouting_face:
۴۵

نظرتون چیه؟؟؟ کامنت الزامی:pouting_face:

روز ما ادمای خاص مبارک:face_with_stuck-out_tongue_and_winkin...
۹

روز ما ادمای خاص مبارک:face_with_stuck-out_tongue_and_winkin...

یه روز گرم تـــــــوپ
۲

یه روز گرم تـــــــوپ

:heavy_black_heart::growing_heart:
۲۳

:heavy_black_heart::growing_heart:

اره دادا پس الکی قضاوتم نکن:no_entry_sign::no_entry_sign::no...

اره دادا پس الکی قضاوتم نکن:no_entry_sign::no_entry_sign::no...

اخه به اینم میگن life ¿¿¿ ناموسا اینی که ما داریم میبینیم  e...
۱۳

اخه به اینم میگن life ¿¿¿ ناموسا اینی که ما داریم میبینیم e...

میشه با چیزای کوچیکم شاد بود:white_smiling_face:میشه از هر ل...
۲

میشه با چیزای کوچیکم شاد بود:white_smiling_face:میشه از هر ل...

عشق فقط ایشونن بقیه اداشو درمیارن:smiling_face_with_heart-sh...
۷

عشق فقط ایشونن بقیه اداشو درمیارن:smiling_face_with_heart-sh...