کوبانی

کوبانی

دو چیز انتها ندارد
1- حماقت آدمی
2- فضا ------------ البرت انشتین

سال یاد جانباختگان بمباران شیمیایی حلبچه گرامی باد
۹

سال یاد جانباختگان بمباران شیمیایی حلبچه گرامی باد

نمی‌خواستم نامِ چنگیز را بدانمنمی‌خواستم نامِ نادر را بدانمن...

نمی‌خواستم نامِ چنگیز را بدانمنمی‌خواستم نامِ نادر را بدانمن...

ارین کوبانی یکی از نیروهای یگان های مدافع زنان کرد سوریه است...
۱۲

ارین کوبانی یکی از نیروهای یگان های مدافع زنان کرد سوریه است...

هزینه ای که کشور برای پدافند غیرعامل پرداخته پس در کجا باید ...
۲۹

هزینه ای که کشور برای پدافند غیرعامل پرداخته پس در کجا باید ...

پاییز همان بهار است که عاشق شده
۶

پاییز همان بهار است که عاشق شده

در میان رصد اخبار معدن اما به این نتیجه رسیدم که کاری سخت تر...
۲۹

در میان رصد اخبار معدن اما به این نتیجه رسیدم که کاری سخت تر...

بارون می‌یادجرجر، رو گنبد و رو منبررو پشت بو‌م هاجر، روی خون...
۱۹

بارون می‌یادجرجر، رو گنبد و رو منبررو پشت بو‌م هاجر، روی خون...

بهاران خجسته
۱۱

بهاران خجسته

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفتهوا دلگیر، درها بسته، سرها در گر...
۱۳

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفتهوا دلگیر، درها بسته، سرها در گر...

هرگز از مرگ نهراسیده‌اماگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود....
۲۹

هرگز از مرگ نهراسیده‌اماگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود....

شورای نظامی منبج رسما اعلام کرد که ائتلاف کردها واعراب توانس...
۲۴

شورای نظامی منبج رسما اعلام کرد که ائتلاف کردها واعراب توانس...

تو چه دانی که پسِ هر نگهِ ساده ی من...چه جنونیچه نیازی،چه غم...
۲۸

تو چه دانی که پسِ هر نگهِ ساده ی من...چه جنونیچه نیازی،چه غم...

ستایش، دختر بچه افغان مقیم ورامین روز یکشنبه 22 فروردین 1395...
۱۳

ستایش، دختر بچه افغان مقیم ورامین روز یکشنبه 22 فروردین 1395...

ضحاک، به عنوان نماد تباهی و پلیدی ، به تنگ آمده و ملتی را با...
۳۶

ضحاک، به عنوان نماد تباهی و پلیدی ، به تنگ آمده و ملتی را با...

یکی از دردناک‌ترین وغم‌انگیز‌ترین رویدادهای جنگ هشت ساله عرا...
۷

یکی از دردناک‌ترین وغم‌انگیز‌ترین رویدادهای جنگ هشت ساله عرا...

تحریم ها برداشته شد تبریک می گویمنمی خواهم کام تان را تلخ کن...
۱۳

تحریم ها برداشته شد تبریک می گویمنمی خواهم کام تان را تلخ کن...

آزادی شنگال بر تمام آزادی خواهان مبارک
۲۶

آزادی شنگال بر تمام آزادی خواهان مبارک

آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ ک...
۱۵

آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای هیچ ک...

در برابر چشم‌های آسمان، ابر را
در برابر چشم‌های ابر باد را
د...
۲۲

در برابر چشم‌های آسمان، ابر را در برابر چشم‌های ابر باد را د...

مرا سر نهان گر شود زیر سنگ -- از آن به که نامم بر آید به ننگ...
۴

مرا سر نهان گر شود زیر سنگ -- از آن به که نامم بر آید به ننگ...