〰✺﷽✺〰

--ostooreh--

کرونا! تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که همه‌ی خلایق را بدون نگهبان در خانه‌هایشان حبس و زندانی کرده‌ای؟
کرونا! هر چه هستی و به دست هر که و برای هر چه درست شده‌ای من نمی‌دانم، ولی این را می‌دانم که بدون اذنِ خدا وقتی برگی از درختی نمی‌افتد تو هم بدونِ اذن خدا نمی‌توانی جان یک نفر را بگیری، چه زیرکانه و ماهرانه از دست نخبگان دوران فرار می‌کنی و در سراسر جهان جولان می‌دهی.
تو کدامین سرباز خدا هستی که پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌های دنیا را در کشتنِ خود عاجز ساخته‌ای؟
کرونا! تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که ویلانشینان را امسال در شمال، از رفتن به ویلای‌شان محروم ساختی؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که بی‌سر و صدا و بدونِ این‌که چشمی بتواند تو را ببیند در قوی‌ترین مکان‌های محافظت‌شده توسط نگهبانانِ مسلح نفوذ می‌کنی؟
تو کدامین سرباز خدا هستی که زندگی را بر ما چون روز قیامت نموده‌ای که مادر از فرزند خویش فرار می‌کند و پدر از فرزندش با فاصله می‌نشیند که مبادا بمیرد.
تو کدامین سرباز خدا هستی که چنین عدالتی داری و در کشتن، فقیر و غنی، رئیس و وزیر، کارگر و گدا نمی‌شناسی؟ تو کدامین سرباز خدا هستی که ثروتمندان، دیگر ثروتشان در بیمارستان خصوصی هم برای دفعِ شرّ تو کفایتشان نمی‌کند و برای اولین بار ثروت‌شان را پشتوانه‌ی زندگی خود نمی‌بینند.
تو کدامین سرباز خدا هستی که قوی‌ترین سهام و ثروت ثروتمندان جهان با شنیدن نام تو و فهمیدنِ نرفتنت بزودی، لرزه بر تنشان انداخته‌ای و ثروت و سهامشان را یکباره فرو ریخته‌ای؟
تو آمده‌ای تا خلایق را به جرمشان در خانه‌هایشان بدست خویش زندانی کنی، زندانی به وسعت دنیا بدون هیچ زندان‌بانی!!!!
هر زندانی باید در زندان، در خلوت خود رود و به گناهی که انجام داده تا زندانی شده است فکر کند. تو آمده‌ای تا قدرت خالق‌ات را بر مخلوقاتش نشان دهی. آمده‌ای پاسخ دهی سؤال و رفعِ شبهه کنی کسانی را که می‌گفتند اگر پولدار باشی درمان می‌شوی، تمام بیماری‌ها برای فقرا و تمام نعمت‌ها برای ثروتمندان است، اگر پولدار باشی از دنیا لذت می‌بری و....
تو آمده‌ای تا بچشانی بر ما درد نیازمندانی را که در اطراف ما سال‌های قبل بودند ولی ما آن‌ها را نمی‌دیدیم که از شرم نداشتنِ لباس نو و شیرینی و تنقلات، عید نوروز در خانه، خودشان را حبس می‌کردند و از عید نفرت داشتند و زمانِ عید در به روی خود می‌بستند. آمده‌ای بر ما بچشانی درد خانه‌نشینی ایتام نیازمند را در روز سیزده بدر از درد نداشتنِ خودرویِ قراضه برای رفتن به دل طبیعت.
کرونا! تو آمده‌ای تا مجلس ختمی بر مردگانمان برگزار نکنیم، تشییع جنازه‌های همه‌ی‌ ما چند نفری باشد، تشییع جنازه و مجلس ختمی برای مرده‌ای نباشد تا همه مردم در مرگ یکسان بمیرند و فقیر و غنی یکی باشند.
تو آمده‌ای بزرگ‌ترین حقیقت زند‌گیمان را که مرگمان بود بر ما نزدیک کنی و نشانمان دهی که دست از آرزوهای خود برداریم و بدانیم مردن، زیاد هم دور از ما نیست و برای مردن، همیشه رفتن به میدانِ جنگ نیاز نیست، کافی است یک بار بازار بروی و بازار میدان جنگ است.
تو آمده‌ای که بر بشر نعمت سلامتیش را یاد آوری کنی و بگویی خدایِ تو به تو، رفاه و لذت بدهکار نیست و ای بنده! این تو هستی که به خدایِ خود تا زنده‌ای شکر نعمتش را بدهکاری.
تو آمده‌ای که به یاد بیاوری خدایی را که ما فراموشش کرده بودیم و تا مأموریت خود را در سراسر جهان تکمیل نکنی و ما را متنبّه نسازی و خدا را به یادمان نیاوری و به سوی او دلها‌یمان را برنگردانی، بعید است از ما خداحافظی کنی!!! امید است همه ما عبرت بگیریم✔

در سرزمین من زنان غمگینی وجود دارند که در طول سالهای طولانی زندگی زناشوئی شان هرگز بوسیده نشده اند... خشونت همیشه جسمی نیست✔

در سرزمین من زنان غمگینی وجود دارند که در طول سالهای طولانی زندگی زناشوئی شان هرگز بوسیده نشده اند... خشونت همیشه جسمی نیست✔

۲۱ ساعت پیش
9K
قاضی نبود ولی قضاوت می‌کرد... در ذهن خودش دنیای سیاهی ساخته بود که تمام انسان‌ها را روسیاه کند... هیچ زبانی بلد نبود جز این‌که انسان‌ها را از روی ظاهر به زبان دنیای خودش تعریف کند... ...

قاضی نبود ولی قضاوت می‌کرد... در ذهن خودش دنیای سیاهی ساخته بود که تمام انسان‌ها را روسیاه کند... هیچ زبانی بلد نبود جز این‌که انسان‌ها را از روی ظاهر به زبان دنیای خودش تعریف کند... فرقی نداشت کودک و جوان و پیر... فرقی نداشت مرد و زن... برای هر کسی ...

۳ روز پیش
3K
#TheGreatKhamenei

#TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
30K
#TheGreatKhamenei

#TheGreatKhamenei

۵ روز پیش
8K
#TheGreatKhamenei

#TheGreatKhamenei

۷ روز پیش
21K
‎ #TheGreatKhamenei

‎ #TheGreatKhamenei

۷ روز پیش
18K
امشب از شعر پرم،کو قلم و دفتر من؟! آنقَدَر وسوسه دارم بنویسم که نگو... تک و تنها و غریبم! تو کجایی مادر...؟! آنقَدَر حسرت دیدار تو دارم که نگو... بسکه دلتنگ توام ،از سر شب ...

امشب از شعر پرم،کو قلم و دفتر من؟! آنقَدَر وسوسه دارم بنویسم که نگو... تک و تنها و غریبم! تو کجایی مادر...؟! آنقَدَر حسرت دیدار تو دارم که نگو... بسکه دلتنگ توام ،از سر شب تا حالا... آنقَدَر بوسه به تصویر تو دادم که نگو... جانِ من حرف بزن! امر ...

۷ روز پیش
23K
شهادت #باب_الحوائج تسلیت🌷🍃

شهادت #باب_الحوائج تسلیت🌷🍃

۱ هفته پیش
19K
اولین پست سال99⏬ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍنی ﭼﻪ ﺑﮕﻮیی، ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ دهی ﻭ ﯾﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﮕﻮیی ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ! ﮔﺎهی ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺳﺨﻨﺎﻥِ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﺒﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺩﺭ ﺁﻥ ...

اولین پست سال99⏬ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍنی ﭼﻪ ﺑﮕﻮیی، ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ دهی ﻭ ﯾﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﮕﻮیی ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ! ﮔﺎهی ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺳﺨﻨﺎﻥِ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﺒﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ. ﯾﮏ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ سعی ﮐﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﯿﺶ ﺩﺍﺭ، ﺳﮑﻮﺕ ...

۱ هفته پیش
17K
آخرین پست سال 98⏬ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﯼ ﻏﺬﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻏﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺷﺖ ﺁﺧﺮ ﮐﺎﺭ! ﻣﯽﮔﻔﺖ: ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﯽﺍﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﺯﺑﺎﻧﻢ... ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﭘﻠﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ، ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ...

آخرین پست سال 98⏬ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻠﻮﯼ ﻏﺬﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻏﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺷﺖ ﺁﺧﺮ ﮐﺎﺭ! ﻣﯽﮔﻔﺖ: ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﯽﺍﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﺯﺑﺎﻧﻢ... ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﭘﻠﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩ، ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻣﺮﻍ ﻏﺬﺍ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮔﻮﺷﻪﯼ ﺑﺸﻘﺎﺑﺶ! ﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﭘﻠﻮ ﻟﺬﺕ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﻠﯽ ...

۱ هفته پیش
25K
تصور کن یک روز صبح که از خواب بیدار میشی ببینی به جز خودت هیچ کس توی دنیا نیست و تو صاحب تمام ثروت زمین هستی ! ! ! اون روز چه لباسی می پوشی؟ ...

تصور کن یک روز صبح که از خواب بیدار میشی ببینی به جز خودت هیچ کس توی دنیا نیست و تو صاحب تمام ثروت زمین هستی ! ! ! اون روز چه لباسی می پوشی؟ چه طلایی به خودت آویزون می کنی؟ با چه ماشینی گردش می کنی؟ کدوم خونه ...

۱ هفته پیش
28K
😁😁😞

😁😁😞

۲ هفته پیش
12K
منتظر میمانم تا عصایت شوم سویِ چشمانَت یاداورِ قرصهایت هم بازیِ نوه هایت من جوانی ام را،برای پیری ات کنار گذاشته ام✔

منتظر میمانم تا عصایت شوم سویِ چشمانَت یاداورِ قرصهایت هم بازیِ نوه هایت من جوانی ام را،برای پیری ات کنار گذاشته ام✔

۲ هفته پیش
40K
در قرنطینه ام ... اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم هنوز میتوانم صدای عزیزانم را بشنوم در قرنطینه ام رفتن ها و آمدن های جسمم محدود شد اما ذهنم راکدام ویروس میتواند ...

در قرنطینه ام ... اما هنوز فرصت دارم ببینم ، بخوانم ، برقصم هنوز میتوانم صدای عزیزانم را بشنوم در قرنطینه ام رفتن ها و آمدن های جسمم محدود شد اما ذهنم راکدام ویروس میتواند محدود کند ؟ رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟ من زنده ام نفس میکشم میخندم ...

۲ هفته پیش
10K
سالها منتظر بوسه ی شوری هستم😍 که تو در پارک پس از تخمه شکستن دادی✔

سالها منتظر بوسه ی شوری هستم😍 که تو در پارک پس از تخمه شکستن دادی✔

۲ هفته پیش
27K
در جنگل چشمانت پلنگ مغروری زندگی میکند،که اگر به آهوانه ترین حالت هم نگاهت کنم،مرا نمی بیند✔

در جنگل چشمانت پلنگ مغروری زندگی میکند،که اگر به آهوانه ترین حالت هم نگاهت کنم،مرا نمی بیند✔

۲ هفته پیش
25K
ازخدا خواسته بودم که زمینی بدهد... آسمانش بکنم...عشق بکارم... ...که نداد✔

ازخدا خواسته بودم که زمینی بدهد... آسمانش بکنم...عشق بکارم... ...که نداد✔

۲ هفته پیش
14K
مرا بلد باش !!! نمی خواهم در کوچه پس کوچه های خیالت از یادت بروم نشانی هایم را در بن بست ذهنت نگه دار گم کردن من یعنی بیخودی تو... مغرور نیستم اما… حواست باشد ...

مرا بلد باش !!! نمی خواهم در کوچه پس کوچه های خیالت از یادت بروم نشانی هایم را در بن بست ذهنت نگه دار گم کردن من یعنی بیخودی تو... مغرور نیستم اما… حواست باشد یوسف گم شده ات من هستم.!!✔

۲ هفته پیش
28K
به روایت از آیت الله خوانساری این دعا را بعداز نماز صبح بخوانید ان شاءالله دفع بلا میگردد✔

به روایت از آیت الله خوانساری این دعا را بعداز نماز صبح بخوانید ان شاءالله دفع بلا میگردد✔

۲ هفته پیش
18K