دوستای عزیزم التماس دعادارم توروخدادعاکنیددلتون پاکه حتما خد...
۱۳۲

دوستای عزیزم التماس دعادارم توروخدادعاکنیددلتون پاکه حتما خد...

التماس دعا.......
۴۳

التماس دعا.......

التماس دعا........
۷

التماس دعا........

التماس دعا.....:'(  :'(   :'(
۷

التماس دعا.....:'( :'( :'(

این دسته گل قشنگوالان بابام واسم اوردقربون بابای مهربونم برم...
۱۹

این دسته گل قشنگوالان بابام واسم اوردقربون بابای مهربونم برم...

امشب بهترینهاراازخداواسه شمادوستای عزیزم خواهانم....
۲۱

امشب بهترینهاراازخداواسه شمادوستای عزیزم خواهانم....

گلها امضای خدا روی زمین هستند تبریک به تو که زیباترین امضای ...
۱۷

گلها امضای خدا روی زمین هستند تبریک به تو که زیباترین امضای ...

صبح زیباتون بخیردوستای گلمروزتون پرخیروبرکت.....
۱۴

صبح زیباتون بخیردوستای گلمروزتون پرخیروبرکت.....

تولدتولدتولدتتتتتتتتتت مبااااااااررررککساسان عزیزتولدت مبارک...
۳۵

تولدتولدتولدتتتتتتتتتت مبااااااااررررککساسان عزیزتولدت مبارک...

سلام به شمامهربوناعیدهمگی مباااااااارکالبته با کمی تاخیر;-)ا...
۳۶

سلام به شمامهربوناعیدهمگی مباااااااارکالبته با کمی تاخیر;-)ا...

گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش می کنیم ...گاهی آرامش د...
۳۳

گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش می کنیم ...گاهی آرامش د...

ماشین ات که جوش می آورد ..؛حرکت نمی کنی.. کنار زده و می ایست...
۱۸

ماشین ات که جوش می آورد ..؛حرکت نمی کنی.. کنار زده و می ایست...

فقیر به دنبال شادی ثروتمندثروتمند به دنبال سادگی زندگی فقیر ...
۷

فقیر به دنبال شادی ثروتمندثروتمند به دنبال سادگی زندگی فقیر ...

آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باش...
۸

آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی وجود نداشته باش...