-sana-

-sana-

بوکسور👊
گفتم ی وقت ناشناس ندارم زشت نباشه😂✌👇
https://harfeto.timefriend.net/157681694

نمیرم برا این مدلی خوابیدنت اخه مادر☹💚🥺
۴

نمیرم برا این مدلی خوابیدنت اخه مادر☹💚🥺

نظر؟🥺😍معنی:برگ ها به علت سبز شدن دوباره در معنا و مفهوم طرح ...
۱۳

نظر؟🥺😍معنی:برگ ها به علت سبز شدن دوباره در معنا و مفهوم طرح ...

چرا خوراکی های خوشمزه ای مثل بستنی چاغ میکنن😭خدا منو ببخشه ک...
۳

چرا خوراکی های خوشمزه ای مثل بستنی چاغ میکنن😭خدا منو ببخشه ک...

دلم میخواهد برومدور تر و دورتر شومبروم در کناره های خزر،در م...

دلم میخواهد برومدور تر و دورتر شومبروم در کناره های خزر،در م...

از یه جایی به بعدهیچ چیز دیگه ای بجز        {آرامش} برات اهم...
۸

از یه جایی به بعدهیچ چیز دیگه ای بجز {آرامش} برات اهم...

دیشب بیرون یکمی کار داشتم و حواسمم به ساعت نبود، یهو فهمیدم ...
۸

دیشب بیرون یکمی کار داشتم و حواسمم به ساعت نبود، یهو فهمیدم ...

تولدت مبارک عزیز دلم💙🎈💙🎈💙🎈💙🎈@mim.h.love
۶

تولدت مبارک عزیز دلم💙🎈💙🎈💙🎈💙🎈@mim.h.love

من همیشه دوست دار یک زندگیِ عجیب و پر حادثه بوده‌ام، شاید خن...
۱

من همیشه دوست دار یک زندگیِ عجیب و پر حادثه بوده‌ام، شاید خن...

تولده.....🎈زندگی ذره کاهیست ، که کوهش کردیمزندگی نام نکویی س...
۱۹

تولده.....🎈زندگی ذره کاهیست ، که کوهش کردیمزندگی نام نکویی س...

آنان که می رقصنددر چشم کسانی کهصدای آهنگ را نمیشنوندهمه دیوا...
۳

آنان که می رقصنددر چشم کسانی کهصدای آهنگ را نمیشنوندهمه دیوا...

99.4.16
۶

99.4.16

نگران فردا نباشاز گندم زار من و تو مشتی کاه می ماندبرای باد ...
۲۸

نگران فردا نباشاز گندم زار من و تو مشتی کاه می ماندبرای باد ...

لذت بردن را یادمان ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ؛ از گرما می نالیم... از سرما فرار ...
۴

لذت بردن را یادمان ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ؛ از گرما می نالیم... از سرما فرار ...

میفهمید چقدر سخت است که سکوت کنید و هیچی نگویید، در حالی ک ذ...
۶

میفهمید چقدر سخت است که سکوت کنید و هیچی نگویید، در حالی ک ذ...

اسم این بیماری که از لاک ژلت خسته میشی چیه؟؟😂🤍۹۹.۴.۹
۲

اسم این بیماری که از لاک ژلت خسته میشی چیه؟؟😂🤍۹۹.۴.۹

۹۹.۴.۷
۶

۹۹.۴.۷