#ݧڔڱســــــــے

...narges...

#بانوی_بهار
#اردیبهشت_مهربون
#دلیل_لبخند_ها_باش
#نرگسی.تابستان فصلِ خوبی برای رفتن نبود... نه باران می بارد که اشک هایم را بپوشاند... نه برف می بارد که رد رفتنت آب شود... نه برگ زردی بود که با لگد حرص نبودنت را سرش ...

تابستان فصلِ خوبی برای رفتن نبود... نه باران می بارد که اشک هایم را بپوشاند... نه برف می بارد که رد رفتنت آب شود... نه برگ زردی بود که با لگد حرص نبودنت را سرش خالی کنم... در آن هوا فقط داغ رفتنت دلم را سوزاند... #فرزانه_صدهزاری

حضورت در زندگی ام الزامی باشد شبیه داشتنِ کارت ملی برای کار بانکی... 😍

حضورت در زندگی ام الزامی باشد شبیه داشتنِ کارت ملی برای کار بانکی... 😍

گفتاا.... بانو! که لبت فقط نمک دارد و بس! صد فتنه با دوز و کلک دارد و بس! گفتاا: که کمی ...ببوسمت دزدانه ؟!؟ گفتم : که تنت میل کتک دارد و بس 😄 🙈 ...

گفتاا.... بانو! که لبت فقط نمک دارد و بس! صد فتنه با دوز و کلک دارد و بس! گفتاا: که کمی ...ببوسمت دزدانه ؟!؟ گفتم : که تنت میل کتک دارد و بس 😄 🙈 ❤ ️

عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی...؟! #حسین_شفیع_زاده

عمری است به دنبالِ توام، نیست نشانی ای خوب تر از خوب تر از خوب، کجایی...؟! #حسین_شفیع_زاده

اینکه هر روز خانه را جارو میزنم و سفره را برای دو نفر میچینم، یعنی محال نمی‌دانم! شاید زنگ خانه را زدی و برگشتی ... #مهران_رمضانیان

اینکه هر روز خانه را جارو میزنم و سفره را برای دو نفر میچینم، یعنی محال نمی‌دانم! شاید زنگ خانه را زدی و برگشتی ... #مهران_رمضانیان

روزگار عجیبی شده است حتی وقتی می‌خندیم منظورمان چیز دیگریست وقتی همه چیز خوب است می‌ترسیم ما به لنگیدن یک جای کار عادت کرده‌ایم! #هوشنگ_ابتهاج

روزگار عجیبی شده است حتی وقتی می‌خندیم منظورمان چیز دیگریست وقتی همه چیز خوب است می‌ترسیم ما به لنگیدن یک جای کار عادت کرده‌ایم! #هوشنگ_ابتهاج

میخواهم از ایـــن پــس تمــام ماجـرا تو باشـــی #حسین_منزوی

میخواهم از ایـــن پــس تمــام ماجـرا تو باشـــی #حسین_منزوی

چادرت را سر کنی یک کوچه عاشق می شود زن نگو! دختر نگو! دلبر گلابِ قمصر است...! #امین_شاهسواری

چادرت را سر کنی یک کوچه عاشق می شود زن نگو! دختر نگو! دلبر گلابِ قمصر است...! #امین_شاهسواری

میشود بویِ مرداد را حس کرد و اینبار هم پایِ گل‌های پیراهنت در میان است... #حمیدرضا_عبداللهی

میشود بویِ مرداد را حس کرد و اینبار هم پایِ گل‌های پیراهنت در میان است... #حمیدرضا_عبداللهی

وزنش که به راه رفتنت می آید کوتاهی آن به دامنت می آید من قالب دیگری نکردم به تنت از بس که رباعی به تنت می آید... 😋

وزنش که به راه رفتنت می آید کوتاهی آن به دامنت می آید من قالب دیگری نکردم به تنت از بس که رباعی به تنت می آید... 😋

در هر خانه وجود زنی لازم است پیراهن گل گلی اش را بپوشد، موهای بلندش را پریشان کند، صدای آوازش با عطر غذای خوش طعمش در آشپزخانه بپیچد. درهر خانه وجود زنی لازم است که ...

در هر خانه وجود زنی لازم است پیراهن گل گلی اش را بپوشد، موهای بلندش را پریشان کند، صدای آوازش با عطر غذای خوش طعمش در آشپزخانه بپیچد. درهر خانه وجود زنی لازم است که هرروز در را به رویت باز کند و با لبخند همیشگی بوسه ای نثارِ لبانت ...

خوب است که برگشتی این شعر جنون کم داشت... ♥ ️🙃 #علیرضا_آذر

خوب است که برگشتی این شعر جنون کم داشت... ♥ ️🙃 #علیرضا_آذر

همیشه خودت باش شیک و خوشگل و منطقی ❤ ❤

همیشه خودت باش شیک و خوشگل و منطقی ❤ ❤