نقض قوانین منجر ب مسدود شدن حساب کاربری شما شد !
لطفا قبل از...
۳

نقض قوانین منجر ب مسدود شدن حساب کاربری شما شد ! لطفا قبل از...

زندگی...تله...پنیر
۱

زندگی...تله...پنیر

یهویی!!!!!!!!!!!!
عکس بلند
۷

یهویی!!!!!!!!!!!!

اگه صحت داشته باشه ننگت باد....................
۲

اگه صحت داشته باشه ننگت باد....................

عرق کهنه شیراز مرا مست نکرد چای روضه اربابم زمین گیرم کرد
۶

عرق کهنه شیراز مرا مست نکرد چای روضه اربابم زمین گیرم کرد

کربلا قبله دلهاست...
۱

کربلا قبله دلهاست...

سلام بر حسین
۷

سلام بر حسین

اربابم حسین
۲

اربابم حسین

دنیا که جای امن وآرام نیستپناهی بهتر از می و جام نیست
۳

دنیا که جای امن وآرام نیستپناهی بهتر از می و جام نیست

به سلامتی دوستان ویسگون
۴

به سلامتی دوستان ویسگون

همه خوبه...
۷

همه خوبه...