قزمیت
۱

قزمیت

خیلی تنهام . . .

خیلی تنهام . . .

خاک پای مادرم هستم
۲

خاک پای مادرم هستم

صبح همگی به خیر
۲

صبح همگی به خیر

سلامتی امام زمان عج صلوات
۳

سلامتی امام زمان عج صلوات

سلام این عکس دوستمه که چند روز پیش شهید شد شهید حسین شریفی
۱۲

سلام این عکس دوستمه که چند روز پیش شهید شد شهید حسین شریفی

شکار لحظه ها
۱

شکار لحظه ها

با شاپانزه چه فرقی داره؟!!!
۵

با شاپانزه چه فرقی داره؟!!!

دیگه این مدلیش رو ندیدیم

دیگه این مدلیش رو ندیدیم

خدا به خیر کنه
۱

خدا به خیر کنه

بخوابید دیگه ،،
۷

بخوابید دیگه ،،

هه دخترا حقشونه خخخخخ
۲

هه دخترا حقشونه خخخخخ

یادش بخیر . . .
۳

یادش بخیر . . .

بر دشمنان اهل البیت ع لعنت

بر دشمنان اهل البیت ع لعنت

خخخدددددااااااا
۱

خخخدددددااااااا

چقد خوبه که آدم تا آخر عمرش تکیه گاه داشته باشه . . .

چقد خوبه که آدم تا آخر عمرش تکیه گاه داشته باشه . . .

امیدوارم دیگه بیدار نشم . . . کمرم شکسته . . .
۸

امیدوارم دیگه بیدار نشم . . . کمرم شکسته . . .

دیگه توانه نفس کشیدن رو ندارم . . .

دیگه توانه نفس کشیدن رو ندارم . . .