محمد رضا

021

ببین
به قصد معامله لایک نکن
کامتنم دوس دارم اما نه از این کامنتا که بیا پروفایلمو ...

ایین پست، پست حلالیتچه دوستچه غریبهچه حریفچه اینوری چه اونور...
۳۴

ایین پست، پست حلالیتچه دوستچه غریبهچه حریفچه اینوری چه اونور...

نسل بعدیشون هم اینجوری فکر می کنن؟؟؟؟
۲۰

نسل بعدیشون هم اینجوری فکر می کنن؟؟؟؟

ان شالله هر چی خیره

ان شالله هر چی خیره

what???
۲

what???

باز هم در نوع خودش پیشرفتیه خخخ
۴

باز هم در نوع خودش پیشرفتیه خخخ

ویسگون را از دست کودکان نجات دهیدحتی کودکان سی سالهکه هر حرف...
۱۰

ویسگون را از دست کودکان نجات دهیدحتی کودکان سی سالهکه هر حرف...

خداااااااحااااافظظظ......
۹

خداااااااحااااافظظظ......

مردی که دیروز بی‌محابا سانتریفیوژ اضافه می‌کرد، یک قهرمان هس...
۶

مردی که دیروز بی‌محابا سانتریفیوژ اضافه می‌کرد، یک قهرمان هس...

اقا این عکس گوجه فرنگیهاین رو هم فیلتر کنید لطفاچرا که جناب ...
۹

اقا این عکس گوجه فرنگیهاین رو هم فیلتر کنید لطفاچرا که جناب ...

اخه من به این احمق چی بگم؟؟؟؟
۵

اخه من به این احمق چی بگم؟؟؟؟

یاد باد ان روزگاران یاد بادنه لایک و نه کامنتممنون
۱

یاد باد ان روزگاران یاد بادنه لایک و نه کامنتممنون

بهشون مرگ بر امریکا میگیم، اونها یکبار مرگ بر ایران نگفتند. ...
۳۸

بهشون مرگ بر امریکا میگیم، اونها یکبار مرگ بر ایران نگفتند. ...

متاسفانه بعضیا چنین فکر می کردن یا می کنن
۷

متاسفانه بعضیا چنین فکر می کردن یا می کنن

ایشون زورگیر دم بوفه ی دانشگاهمونه
۳

ایشون زورگیر دم بوفه ی دانشگاهمونه

...
۲۸

...