یا زهرا.

1021392

امتیاز
170
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

دلم کرب و بلا می خواهد...

گاهی دلم یک جای دنج می خواهد... جایی شبیه حرمت.، من باشم و ب...

شام غریبانه....

دنیا همه هیچ/وهل دنیا همه هیچ/ای هیچ برای هیچ/