محمد

13375

خدا حافظ تا قیامت..دیگه همه چی تموم شد پایان خوش....

سسسسسسسسلام دوستان
۴۶

سسسسسسسسلام دوستان

پایانی خوش خداحافظ
۱۴

پایانی خوش خداحافظ

ب دوست دخترم زنگیدم......................................میگ...
۵

ب دوست دخترم زنگیدم......................................میگ...

ن✘بٌٍعِضًٌٍِے شٌٌٍٍٍِباًٌٍِ بد ًٌّّّجٌٍّوٌِرےٌِ بغٌٍضٍِم ٌٍٍ...

ن✘بٌٍعِضًٌٍِے شٌٌٍٍٍِباًٌٍِ بد ًٌّّّجٌٍّوٌِرےٌِ بغٌٍضٍِم ٌٍٍ...

ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺒﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺩﮐﺘﺮ؛دﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ﺩ...
۲

ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺒﻮﺩ ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺩﮐﺘﺮ؛دﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟ ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ﺩ...

آري گناه کارم,گناهم ساده بودنم بود...سادگي که به خاطر تنهايي...
۴

آري گناه کارم,گناهم ساده بودنم بود...سادگي که به خاطر تنهايي...

دو زن در دنيا خوشبخت ترينند:1. زنی که در آينده من همسرش ميشم...
۴

دو زن در دنيا خوشبخت ترينند:1. زنی که در آينده من همسرش ميشم...

امروز گوشی دختره رو تو خیابون ازش دزدیدن نشسته بود رو زمین خ...
۲

امروز گوشی دختره رو تو خیابون ازش دزدیدن نشسته بود رو زمین خ...

ﺷﻤﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺥ ﺑﺎﺷﯿﺪﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺱ ﺑﺎﺷﯿﺪﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﯿﺪﻫﺮ...
۳۹

ﺷﻤﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺷﺎﺥ ﺑﺎﺷﯿﺪﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺱ ﺑﺎﺷﯿﺪﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﯿﺪﻫﺮ...

ﺁﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﺩﻣﻪ ﺟﺬﺍﺏ ﻣﯿﮕﺮﺩﯾﺪ!.ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪ!!........
۴

ﺁﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﺩﻣﻪ ﺟﺬﺍﺏ ﻣﯿﮕﺮﺩﯾﺪ!.ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪ!!........

خبر فوری خبر فوری       به گفته پزشکان مرتضی عزیز در ا...
۳۶

خبر فوری خبر فوری به گفته پزشکان مرتضی عزیز در ا...

پيك ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻊﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ...
۲۱

پيك ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻊﺷﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ...

سلامتی اون دختری ک موقع عقد به جای اینکه بگه با اجازه بزرگتر...
۲

سلامتی اون دختری ک موقع عقد به جای اینکه بگه با اجازه بزرگتر...

ﺑﻬﻢ ﻧﺨﻨــﺪﯾﺪ ﻭﻟـﯽ ....ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧ...
۳۵

ﺑﻬﻢ ﻧﺨﻨــﺪﯾﺪ ﻭﻟـﯽ ....ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧ...

ماه من غصه نخورزندگی بی غم نمیشه, اونی که غصه نداشته باشه آد...
۶

ماه من غصه نخورزندگی بی غم نمیشه, اونی که غصه نداشته باشه آد...

¤ سلامتے روزےکہ خلاصہ شم تو دو کلمہ:¤          ●جـ...
۴۱

¤ سلامتے روزےکہ خلاصہ شم تو دو کلمہ:¤ ●جـ...

ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻋﻠﯽ ﺿﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ :.ﺻﺐ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷ...
۷

ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻋﻠﯽ ﺿﯿﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ :.ﺻﺐ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷ...

√یه چیز بگم ...؟....................دیگه نمیتونیم تو گوگل بز...
۲

√یه چیز بگم ...؟....................دیگه نمیتونیم تو گوگل بز...

در حیرتم از این مردم پست این جماعت زنده کش مرده پرستحرفم با ...
۳

در حیرتم از این مردم پست این جماعت زنده کش مرده پرستحرفم با ...

از یه دختره پرسیدم : حالت چطوره ؟گفت :میجی یوجی !!اولش فکر ک...
۱

از یه دختره پرسیدم : حالت چطوره ؟گفت :میجی یوجی !!اولش فکر ک...