می خوام یه تیپ بزنم خفن ازپارچه کفن
۱

می خوام یه تیپ بزنم خفن ازپارچه کفن

عشقمون  دخملمون        دوباره خاله شدم :smiling_face_with_he...
۲

عشقمون دخملمون دوباره خاله شدم :smiling_face_with_he...

تولدمه توللللللللللللللللللللدت مباااااااااااااااااااااارک م...
۷

تولدمه توللللللللللللللللللللدت مباااااااااااااااااااااارک م...

cheghad mano dost darin???
۵

cheghad mano dost darin???

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smirking_face:
۹

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smirking_face:

:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes::smiling_face...
۴

:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes::smiling_face...

man oomadam
۱۳

man oomadam

man dar hale khordane nutella:chocolate_bar::chestnut:
۵

man dar hale khordane nutella:chocolate_bar::chestnut:

Here's the Babajvnm slim l want to break me fdash:heavy_blac...
۲

Here's the Babajvnm slim l want to break me fdash:heavy_blac...

خدانگهدارتون
۱

خدانگهدارتون

حلالم کنید

حلالم کنید

خداحافظ رفقا

خداحافظ رفقا

به امید اون روز که می دونم نمیاد

به امید اون روز که می دونم نمیاد

خداحـــــــــــــــــــافظــ
۷

خداحـــــــــــــــــــافظــ

خداحافظ رفیق
۱

خداحافظ رفیق

دیگـــــه نیــــستــــم شاید بیام ولی نه زود

دیگـــــه نیــــستــــم شاید بیام ولی نه زود

به به نودالیت
۱۴

به به نودالیت

واقعا:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_w...
۴

واقعا:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_w...