عاشق شدم و عشق مرا بدنام کرد داروغه شنیدو مرا زندان کرد درخلوت زندان به خود نالیدم عاشق شود آنکس که مراعاشق کرد

عاشق شدم و عشق مرا بدنام کرد داروغه شنیدو مرا زندان کرد درخلوت زندان به خود نالیدم عاشق شود آنکس که مراعاشق کرد

روز مادر برتنامی مادران سرزمینم مبارک باد

روز مادر برتنامی مادران سرزمینم مبارک باد

من اگه خوشبختم، بخاطرِ حضورِ

من اگه خوشبختم، بخاطرِ حضورِ " طُ " تو زندگیمه :):sparkles:

‏میلاد با سعادت حضرت عیسی مسیح، پیام آور صلح و مهربانی بر همگان به خصوص هموطنان عزیز مسیحی مبارک باد

‏میلاد با سعادت حضرت عیسی مسیح، پیام آور صلح و مهربانی بر همگان به خصوص هموطنان عزیز مسیحی مبارک باد

ملکه ی من باش و من مرد رویاهایت می شوم.

ملکه ی من باش و من مرد رویاهایت می شوم. "❤ " ➣ ‎› Connect proxy ‹ ➣ @Mtpr0too

‌‌مرا با این سکوت عهدیست که یک دنیا نمیفهمد..

‌‌مرا با این سکوت عهدیست که یک دنیا نمیفهمد.. "

اربعین است می آید زینبی با قامتی از غم خمیده چهل روز است حسینش را ندیده زبان اشک تنها می تواند شرح حالش را بگوید اربعین حسینی تسلیت باد 🏴

اربعین است می آید زینبی با قامتی از غم خمیده چهل روز است حسینش را ندیده زبان اشک تنها می تواند شرح حالش را بگوید اربعین حسینی تسلیت باد 🏴

🏴 شب شام غریبان حسین است تمام عرش در دامان حسین است دگر این شب سحر از پی ندارد که خورشید جهان بی سرحسین است 🏴 فرا رسیدن شام غریبان حسینی را به شما دلسوختگان ...

🏴 شب شام غریبان حسین است تمام عرش در دامان حسین است دگر این شب سحر از پی ندارد که خورشید جهان بی سرحسین است 🏴 فرا رسیدن شام غریبان حسینی را به شما دلسوختگان حضرتش تسلیت و تعزیت عرض می نماییم🏴

اگه قراره... یه چیزی از این دنیا مال من باشه دوست دارم فقط... قلب تو باشه ❤ ️

اگه قراره... یه چیزی از این دنیا مال من باشه دوست دارم فقط... قلب تو باشه ❤ ️

‏حــس دلــتــنــگــے همــیشــه وقــتــے مــیاد ســراغــت ڪــه تــصــمــیم گــرفــتــے همــه چــیــو فــرامــوش کنــے و بــریــ.‌.!♾🔗 🔮 ♾

‏حــس دلــتــنــگــے همــیشــه وقــتــے مــیاد ســراغــت ڪــه تــصــمــیم گــرفــتــے همــه چــیــو فــرامــوش کنــے و بــریــ.‌.!♾🔗 🔮 ♾

لَیلَةِ القَدر است... در این شب عزیز قرآن به سر ما را به رسم رفاقت دعا کنید🙏

لَیلَةِ القَدر است... در این شب عزیز قرآن به سر ما را به رسم رفاقت دعا کنید🙏

نظرتون چیه؟

نظرتون چیه؟

Being honest with a woman is the easiest way to win her heart. رو راست بودن با یک دختر آسونترین راه واسه به دست آوردن دلشه

Being honest with a woman is the easiest way to win her heart. رو راست بودن با یک دختر آسونترین راه واسه به دست آوردن دلشه

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند.... ┄┅┄┅┄┄┅┄┅┄

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند.... ┄┅┄┅┄┄┅┄┅┄

ʙᴇ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ ʙᴜᴛ ʙᴇ ʏᴏᴜʀ ʙᴇsᴛ sᴇʟғ. خودت باش ؛ اما بهترینِ خودت .. شب شیک و #بهشت ┄┅┄┅┄┄┅┄┅┄

ʙᴇ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ ʙᴜᴛ ʙᴇ ʏᴏᴜʀ ʙᴇsᴛ sᴇʟғ. خودت باش ؛ اما بهترینِ خودت .. شب شیک و #بهشت ┄┅┄┅┄┄┅┄┅┄

آه در این ساعتها باید در کنارت میبودم، در این ساعتها باید عطرت رو استشمام میکردم و تو رو در آغوش میکشیدم.

آه در این ساعتها باید در کنارت میبودم، در این ساعتها باید عطرت رو استشمام میکردم و تو رو در آغوش میکشیدم.

به قفس... راضی ام فقط! گاهی فکر پرواز میزند به سرم...!

به قفس... راضی ام فقط! گاهی فکر پرواز میزند به سرم...!

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است اینجا گم که میشوی به جای اینکه دنبالت بگردند! فراموشت میکنند

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است اینجا گم که میشوی به جای اینکه دنبالت بگردند! فراموشت میکنند

نگران من نباش دست هایم را به از دست دادن عادت داده ام ...!

نگران من نباش دست هایم را به از دست دادن عادت داده ام ...!