رها

242424

حرفهای ما هنور نا تمام
تا نگاه میکنی
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی
پیش از انکه با خبر شوی
لحظه عزیمت تو نا گزیر میشود..
آی,,,
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان چه قدر زود
دیر میشود...

ژله نظر چشم ژله آلوورا و بستنی وانیلی رو درست میکنیم داخل یه...
۵

ژله نظر چشم ژله آلوورا و بستنی وانیلی رو درست میکنیم داخل یه...

اموزش

اموزش

بدن ب ۲۴ میرسونی دورج سادهی رج کم میکنی میشه ۱۸رج بعد دوباره...

بدن ب ۲۴ میرسونی دورج سادهی رج کم میکنی میشه ۱۸رج بعد دوباره...

آموزش بابانوئل
۱

آموزش بابانوئل

آموزش بافت مول چه:-)

آموزش بافت مول چه:-)

خودتون قضاوت کنید...
۳

خودتون قضاوت کنید...

این بستنی حاوی دوگرم و30سوت طلای خوراکی است.وطلای آنرا آلمان...
۶

این بستنی حاوی دوگرم و30سوت طلای خوراکی است.وطلای آنرا آلمان...

این بستنی حاوی دوگرم و30سوت طلای خوراکی است.وطلای آنرا آلمان...
۲

این بستنی حاوی دوگرم و30سوت طلای خوراکی است.وطلای آنرا آلمان...

خخخ
۱

خخخ

بفرمایید کیک زبرا رنگی رنگی
۳

بفرمایید کیک زبرا رنگی رنگی

مراقبش باش چشم را میگویم .ممکن است تو را به یک لحظه از بهشت ...
۱

مراقبش باش چشم را میگویم .ممکن است تو را به یک لحظه از بهشت ...

فداش شم..
۲

فداش شم..

واقعا..
۵

واقعا..

زیر باران دوشنبه بعد از ظهراتفاقی مقابلم رخ داد.وسط کوچه ناگ...
۵

زیر باران دوشنبه بعد از ظهراتفاقی مقابلم رخ داد.وسط کوچه ناگ...

بخونید لطفا:-(
۸

بخونید لطفا:-(