دریا

2khtaredarya

از مرگ میترسم فقط بخاطر اشک های مادرم...

صرفا جهت آموزش
۱

صرفا جهت آموزش

قشنگه؟

قشنگه؟

خسته شدم از بس انتظار کشیدم....خدایا رو قولت حساب کردما ا ا ...
۱

خسته شدم از بس انتظار کشیدم....خدایا رو قولت حساب کردما ا ا ...

از مرگ میترسم فقط بخاطر اشک های مادرم
۲

از مرگ میترسم فقط بخاطر اشک های مادرم

یا محمد
۱

یا محمد

با دقت به فضای تاریک پشت عکس نگاه کنیدبه نظرتون چیز عجیبی نم...
۵

با دقت به فضای تاریک پشت عکس نگاه کنیدبه نظرتون چیز عجیبی نم...

طرف میره قهوه خانه بیستا چای میخوره قهوه چی شاکی میشه میگه خ...
۲

طرف میره قهوه خانه بیستا چای میخوره قهوه چی شاکی میشه میگه خ...

موهایش سپید گشت !کودکی که دفترخاطراتم را میخواند !.............
عکس بلند
۱

موهایش سپید گشت !کودکی که دفترخاطراتم را میخواند !.............

کتاب فرزندم رو بستم. جامدادی رو که چند دقیقه پیش از شدتِ عصب...
۳

کتاب فرزندم رو بستم. جامدادی رو که چند دقیقه پیش از شدتِ عصب...

منم حرفی ندارم
۳

منم حرفی ندارم

حدود دو ماه پیش نیمه‌های شب، یکی از بستگانم مشکلی براش پیش آ...
۳

حدود دو ماه پیش نیمه‌های شب، یکی از بستگانم مشکلی براش پیش آ...

ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﯾﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺁﺭﻡ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ PEPSIﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ...
۱

ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﯾﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺁﺭﻡ ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ PEPSIﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ...

داریم به کجا میرسیم؟
۲

داریم به کجا میرسیم؟

مارادونا مدتي به خاطر افسردگي پس از ترک اعتياد در بيمارستان ...
۲

مارادونا مدتي به خاطر افسردگي پس از ترک اعتياد در بيمارستان ...

رستوران نمکی(ساخته شده از جنس نمک)در شیراز
۱

رستوران نمکی(ساخته شده از جنس نمک)در شیراز

رستوران نمکی(ساخته شده از جنس نمک)در شیراز
۲

رستوران نمکی(ساخته شده از جنس نمک)در شیراز