هولوکاست خوجالی
۲

هولوکاست خوجالی

لیسر
۳

لیسر

این چی میگه این وسط!!!!؟

این چی میگه این وسط!!!!؟

سو (آب) چرشنبه سی موبارک💧😍
۲

سو (آب) چرشنبه سی موبارک💧😍

بلوچستان عزیز ما

بلوچستان عزیز ما

نگذارید انقلاب به دست نا اهلان و نامحرمان بیفتد!!؟

نگذارید انقلاب به دست نا اهلان و نامحرمان بیفتد!!؟

گوی مسجید

گوی مسجید

21 فئورال دونیالیق آنا دیلی گونو

21 فئورال دونیالیق آنا دیلی گونو

🔹فرزند تئوریسین تز فاشیستی #ایرانشهری در وزارت خارجه دولت با...
۱

🔹فرزند تئوریسین تز فاشیستی #ایرانشهری در وزارت خارجه دولت با...

اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید

اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید

اقتصاد کشور به ریل افتاده

اقتصاد کشور به ریل افتاده

🔹 تصویری از مسجد کبود #ایروان بین سال‌های ۱۸۸۰-۱۸۸۶،  روحانی...

🔹 تصویری از مسجد کبود #ایروان بین سال‌های ۱۸۸۰-۱۸۸۶، روحانی...

طالبان ظریف را به حضور پذیرفت
۱

طالبان ظریف را به حضور پذیرفت

مزدوران حلقه بگوش  و ضد اسلام ارمنی گویا نوشتن «جمهوری اسلام...

مزدوران حلقه بگوش و ضد اسلام ارمنی گویا نوشتن «جمهوری اسلام...

پولی که کارمند و کارگران بازنشسته پس از سی سال عرق ریختن پس ...
۲

پولی که کارمند و کارگران بازنشسته پس از سی سال عرق ریختن پس ...

اینها (از راست: علی منصور، محمدعلی فروغی، مصطفی‌قلی بیات، عل...

اینها (از راست: علی منصور، محمدعلی فروغی، مصطفی‌قلی بیات، عل...

کلبه درویشی برادر دیکتاتور پوتین

کلبه درویشی برادر دیکتاتور پوتین

جنایات شیخ شیاد
۱

جنایات شیخ شیاد

پنل مدیریت کشور!

پنل مدیریت کشور!

استعمار خوب

استعمار خوب