شب خوش عزیزان""""""،،،،،،،،،،"""""""
۱۴

شب خوش عزیزان""""""،،،،،،،،،،"""""""

من دوان در پی ارابه ی خاموش سکوت میزنم پرسه به شهر هپروت""""...
۲

من دوان در پی ارابه ی خاموش سکوت میزنم پرسه به شهر هپروت""""...

زندگی حس عجیبی است که یک مرغ مهاجر داردزندگی زیباست ای زیبا ...
۱

زندگی حس عجیبی است که یک مرغ مهاجر داردزندگی زیباست ای زیبا ...

آخرین عیادت کننده ی همه ی انسانها!!!عزرائیل می باشد!!!!!!!!پ...
۱

آخرین عیادت کننده ی همه ی انسانها!!!عزرائیل می باشد!!!!!!!!پ...

خخخخخخ

خخخخخخ

کیا عاشق اشن
۲

کیا عاشق اشن

خیلی بیچاره بود،،، اوشین"""""خیلی
۱

خیلی بیچاره بود،،، اوشین"""""خیلی

بفرمائید
۲

بفرمائید

ولادت علی اکبر را به شما تبریک میگویمبفرمائید

ولادت علی اکبر را به شما تبریک میگویمبفرمائید

روز جوان مبارکبفرمائید
۲

روز جوان مبارکبفرمائید

مزاحم نشو""""دارم میرم جنگ اژدها

مزاحم نشو""""دارم میرم جنگ اژدها

بمناسبت ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان،،،بفرمائید دهانتان را...
۴

بمناسبت ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان،،،بفرمائید دهانتان را...

چه کیک خوشمزه ای،،،

چه کیک خوشمزه ای،،،

همیشه در نا امیدی و پریشانی،،،یه راهی هست،،یه نوری هست؟؟نا ا...
۱

همیشه در نا امیدی و پریشانی،،،یه راهی هست،،یه نوری هست؟؟نا ا...

از عرب جماعت متنفرم!!!!!!!
۱۶

از عرب جماعت متنفرم!!!!!!!

اینم خوب یه ابتکار دیگه؟مگه نه؟؟؟
۱

اینم خوب یه ابتکار دیگه؟مگه نه؟؟؟

اگه اژدها رو پیدا کردی میام عکست رو لایک میکنم"""""""""،،،،،...
۲

اگه اژدها رو پیدا کردی میام عکست رو لایک میکنم"""""""""،،،،،...

غصه نخور همه نقاب دارند تو این دنیای آشوب؟؟؟

غصه نخور همه نقاب دارند تو این دنیای آشوب؟؟؟

خوشگله
۳

خوشگله

خیلی نازه
۴

خیلی نازه